2020

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2020-01-31 käskkiri 1-5/20/4 Eesti Keele Instituudi dokumentide loetelu
2020-01-30 kiri 1-33/20/14 Haridus- ja teadusministri 31. detsembri 2018. aasta käskkirja nr 450 "2019. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad" muutmine
2020-01-29 kiri 1-11/20/13 Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus
2020-01-29 kiri 1-33/20/6 Vastus taotlusele
2020-01-29 kiri 1-17/20/12 Confirmation letter
2020-01-24 kiri 1-33/20/11 Teadus- ja arendusasutuste institutsionaalse uurimistoetuse mahu kinnitamine 2020. aastaks
2020-01-24 personalikäskkiri 4-6/20/2 Lisatasude maksmine
2020-01-23 kiri 1-33/20/10 Pakkumuse esitamise ettepanek
2020-01-22 kiri 1-33/20/9 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõus kooskõlastamiseks esitamine
2020-01-20 kiri 1-33/20/8 Sõna buff eemaldamine elektroonilisest väljaandest „Eesti keele sõnaraamat 2019“
2020-01-15 kiri 1-11/20/7 Eesti Keele Instituudist ja Keeleametist
2020-01-14 kiri 1-33/20/6 Taotlus
2020-01-10 käskkiri 1-5/20/3 Tervisetoetuse maksmine 2020. aasta 1. kvartalis
2020-01-09 kiri 1-17/20/4 Garantiikiri
2020-01-09 kiri 1-33/20/5 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide 2020. aasta sporditegevuse kompensatsiooni määramine
2020-01-08 kiri 1-33/20/3 Wiedemanni keeleauhinna kandidaadi esitamine
2020-01-07 kiri 1-33/20/2 Kinnituskiri
2020-01-03 käskkiri 1-5/20/1 Eesti Keele Instituudi struktuur
2020-01-02 kiri 1-33/20/1 Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020-2023 programmide kinnitamine ning 2020. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad
2020-01-02 personalikäskkiri 4-6/20/1 Eesti Keele Instituudi koosseis