2016

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2016-02-29 käskkiri 1-5/16/4 Keeletehnoloogia osakonna likvideerimine
2016-02-29 käskkiri 1-5/16/5 Ametikohtade likvideerimine ja uute ametikohtade moodustamine
2016-02-25 leping 1-32/16/3 Hõimurahvaste programmi kasutamise leping
2016-02-25 käskkiri 1-5/16/3 Baasfinantseerimise raha jaotus 2016. aastal
2016-02-23 personalikäskkiri 4-6/16/2 Lisatasu maksmine
2016-02-16 kiri 1-11/16/8 Pöördumise edastamine
2016-02-16 kiri 3-9/16/9 Projekti lõpparuande aktsepteerimine („Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi ja -kollektsioonide säilitustingimuste ning arhiivimaterjalide teaduskasutuse tingimuste parandamine ja arendamine“)
2016-02-11 kiri 1-33/16/7 IUT jätkutaotluste esitamise tähtajast ETISes
2016-02-11 leping 1-32/16/2 Litsentsileping Seto sõnaraamatu andmebaasi loomiseks
2016-02-11 kiri 1-11/16/8 Selge keele liikumisest
2016-02-03 aruanne 2-13/16/2 EKI baasfinantseerimise 2015 aruanne
2016-02-01 puhkusekäskkiri 4-7/16/3 Osaline põhipuhkus
2016-01-29 kiri 1-33/16/6 Muudatused projektis "PINALi rakendamine ja üleminek paberivabale asjaajamisele valitsemisala asutustes"
2016-01-21 aruanne 1-33/16/1 Riigieelarvelise eraldise kasutamise aruanne
2016-01-20 kiri 1-33/16/5 Juurdepääsupiirangute klassifikaatori versioon 2.0
2016-01-19 kiri 1-33/16/4 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine_"Rakendusuuringute koordineerimine ja suurprojektide toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (NUTIPRO)"toetuse andmise tingimused
2016-01-15 leping 1-32/16/1-1 Riigieelarve toetuse kasutamise lepingu nr 13/1601 (12.01.2016) muutmine
2016-01-15 puhkusekäskkiri 4-7/16/2 Osaline põhipuhkus
2016-01-13 kiri 1-33/16/3 Personaalsete uurimistoetuste eraldamise jätkamine 2016. aastal_Eesti Keele Instituut
2016-01-12 leping 1-32/16/1 Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping