2016

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2016-11-10 kiri 1-33/16/156 Riigikeele sajandi tähistamise korraldustoimkonna moodustamine
2016-11-09 leping 1-32/16/19 Koostööleping
2016-11-03 kiri 1-11/16/154 Vastus teabenõudele
2016-11-01 kiri 1-11/16/154 Teabenõue
2016-10-21 leping 1-32/16/17 IT tugiteenuse leping
2016-10-21 leping 3-2/16/18 Monitoride ostu leping
2016-10-14 kiri 1-33/16/149 EKI kooskõlastus
2016-10-12 leping 3-10/16/16 Riigihanke Lenupiletite tellimine raamleping
2016-10-11 kiri 1-33/16/153 Autoriõiguse reformipakett arvamusteks
2016-10-11 kiri 1-11/16/20 AS-i Eesti Post emissioonikomisjoni otsus
2016-10-11 kiri 1-33/16/152 Esindaja nimetamine Eesti keelenõukogusse
2016-10-07 kiri 1-33/16/152 Esindaja nimetamine Eesti keelenõukogusse
2016-10-06 kiri 1-11/16/150 Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu otsuse edastamine
2016-10-06 kiri 1-33/16/151 Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Riigi teaduspreemiate põhimäärus
2016-10-05 leping 3-10/16/15 Raamleping reisiteenuste riigihanke kohta
2016-10-05 kiri 1-33/16/149 Haridus- ja teadusministri määrus „Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord"arvamuse avaldamiseks esitamine
2016-10-05 leping 1-32/16/16_1 Leping Valgus
2016-10-05 kiri 1-33/16/151_1 Infotehnoloogia arenduspõhimõtetest Haridus- ja Teadusministeeriumis ning haldusalas
2016-10-04 kiri 1-11/16/147 Tartu Ülikooli ja Eesti Keele Instituudi võimaliku liitumise analüüs
2016-10-04 kiri 1-11/16/148 Tallinna Ülikooli ja Eesti Keele Instituudi võimaliku liitumise analüüs