2016

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2016-08-09 leping 1-32/16/14 Deponeerimisleping
2016-07-17 kiri 1-33/16/30 Vastus järelepäringule nr 1 Eesti Keele Instituudi esitatud taotlusele
2016-07-14 kiri 3-8/16/29 Rahandusministeeriumi e-kirja edastamine (Sõiduautode keskne hankimine)
2016-06-20 kiri 1-33/16/27 Arvamuse avaldamiseks esitamine_Haridus- ja teadusministri 15.detsembri 2009.a määruse nr 86 "Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu" muutmine
2016-06-20 kiri 1-33/16/28 Arvamuse avaldamiseks esitamine_Haridus- ja teaduministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine
2016-06-17 kiri 1-17/16/26 Garantiikiri
2016-06-17 leping 1-32/16/13 Töötervishoiuteenuse osutamise leping
2016-06-16 kiri 1-33/16/25 Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste juhtide töö- ja teenistuslähetuste vormistamise kord
2016-06-16 käskkiri 1-5/16/11 Eesti Keele Instituudi riigihanke (viitenumber 173947) "Reisiteenuste tellimine" tühistamine
2016-06-15 personalikäskkiri 4-6/16/15 Lisatasu maksmine
2016-06-13 personalikäskkiri 4-6/16/16 Premeerimine
2016-06-09 leping 1-4/16/12 Leping
2016-06-01 käskkiri 1-5/16/9 Töökeskkonnanõukogu moodustamine
2016-06-01 käskkiri 1-5/16/10 Eesti Keele Instituudi baasfinantseerimise kasutamise kord
2016-06-01 personalikäskkiri 4-6/16/13 Lapsehoolduspuhkuse katkestamine
2016-06-01 personalikäskkiri 4-6/16/14 Eesti Keele Instituudi koosseis seisuga 01.06.2016
2016-05-31 leping 1-32/16/11 Rahandusministeeriumi ja Eesti Keele Instituudi vaheline koostöökokkulepe "Eesti kohanimeraamatu" esitlemiseks
2016-05-30 leping 1-32/16/10 Tellimusleping
2016-05-25 leping 1-32/16/9 Leping (dokumentaalfilmi tootmiseks)
2016-05-23 kiri 1-33/16/24 Eesti kohanimeraamatu esitluse korraldamise toetus