2016 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2016 to 31 Detsember 2016 » 2016-06-202016-06-20
meil
kiri
1-33/16/28
Haridus- ja Teadusministeerium
N/A
8-1/16/3162-2
T. Tender
N/A
Arvamuse avaldamiseks esitamine_Haridus- ja teaduministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine
N/A
Download
Filename: 002__a_mruse_nr_25_lipilaste_teadustde_riikliku_konkursi_lbiviimise_tingimused_ja_kord_muutmine.bdoc
Mime: application/octet-stream
Size: 0.47 MB
Hits: 67
N/A
N/A