2015 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2015 to 31 Detsember 2015 » 2015-04-302015-04-30
-
puhkusekäskkiri
4-7/15/11
N/A
N/A
N/A
M. Pärnsalu
N/A
Käskkirja 4-7/15/10 21.04.2015 muutmine
N/A
Võib sisaldada AK teavet. Väljastatakse teabenõude esitamise korral.
N/A