2015 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2015 to 31 Detsember 2015 » 2015-01-072015-01-07
meil
kiri
2-12/15/5
Eesti Teadusagentuur
N/A
07.01.2015 nr 2-11/15/204
U. Sutrop
2015-01-12
Personaalse uurimistoetuse taotluste esialgsete hinnangute edastamine
N/A
AvTS § 35 lg 1 p 12
N/A