2015

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2015-09-01 personalikäskkiri 4-6/15/47 Tööaeg ja töötasustamine
2015-08-31 puhkusekäskkiri 4-7/15/26 Osaline põhipuhkus
2015-08-28 kiri 1-11/15/58 Pöördumine
2015-08-28 kiri 1-33/15/59 ASTRA ettepanekute kogumise vooru tähtaja pikendamine
2015-08-27 käskkiri 1-5/15/14 Kulukoha kinnitamine
2015-08-26 kiri 1-33/15/57 Kinnituskiri
2015-08-25 kiri 1-33/15/56 Kinnituskiri
2015-08-25 leping 1-32/15/19 Purchase order for Low Value Contract
2015-08-25 personalikäskkiri 4-6/15/44 Töötasude jagunemine kulukohtadele
2015-08-25 personalikäskkiri 4-6/15/45 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2015-08-24 kiri 1-11/15/55 Eesti Keele Instituudi staatusest
2015-08-17 puhkusekäskkiri 4-7/15/25 Käskkirja nr 4-7/18 31.03.2015 muutmine
2015-08-12 leping 3-2/15/18 Hankeleping
2015-08-10 puhkusekäskkiri 4-7/15/24 Osaline põhipuhkus
2015-08-07 kiri 2-2/15/54 Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu otsused
2015-08-07 puhkusekäskkiri 4-7/15/23 Käskkirja 4-7/9 "Puhkuste ajakava kinnitamine 2015. aastaks" muutmine
2015-07-30 kiri 1-17/15/53 Arhiiviteatis
2015-07-29 kiri 2-2/15/52 EKI esildis
2015-07-28 kiri 1-11/15/51 Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine_ Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Teaduse populariseerimine „TeaMe ““ elluviimiseks
2015-07-27 leping 1-4/15/17 Amendment No. 5 to Subsidy Contract for the implementation of the project F"A4f,442 "Development of Estonian - Latvian and Latvian - Estonian dictionary"