2015

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2015-12-22 kiri 1-33/15/205 Infokiri teaduse rahastamisest 2016. aastal
2015-12-21 kiri 1-33/15/203 EKI baasfinantseerimise eelnõust
2015-12-17 kiri 2.3-3/15/204 Vastus kohanime määramise kohta ja eksperthinnagu soovi edastamine
2015-12-14 kiri 1-33/15/203 Ministri määruse muutmise eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine_Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord" muutmine
2015-12-04 kiri 2.3-3/15/202 Rahvusliku nimekuju õigsus
2015-11-30 kiri 1-33/15/201 Nimeseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks
2015-11-27 personalikäskkiri 4-6/15/68 Lisatasu
2015-11-27 kiri 1-33/15/200 Täiendav järelpäring Eesti Keele Instituudi poolt tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ raames esitatud ettepanekule
2015-11-27 kiri 2.3-3/15/199 Vastus maaüksuse lähiaadressi korrastamise vajadusele
2015-11-26 kiri 2.3-3/15/199 Maaüksuse lähiaadressi korrastamise vajadus
2015-11-25 leping 3-2/15/28 Eesti Keele Instituudi hange RH 155132
2015-11-25 leping 3-2/15/29 RH 155129 EKI hankeleping
2015-11-23 kiri 1-17/15/197 Garantiikiri
2015-11-19 kiri 1-33/15/196 Järelpäring Eesti Keele Instituudi poolt tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ raames esitatud ettepanekule
2015-11-19 kiri 1-33/15/196 Vastus järelpärimisele
2015-11-16 kiri 1-11/15/189 Acknowledge receipt of Declaration
2015-11-16 kiri 1-33/15/195 Kinnituskiri partnerluse kohta Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikoolis
2015-11-16 leping 3-2/15/20 Jäätmeveoleping
2015-11-16 kiri 1-33/15/195 Kinnitus
2015-11-10 kiri 1-33/15/194 Teadus- ja arendusnõukogu raporti avaliku konsultatsiooni tagasiside