2013 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2013 to 31 Detsember 2013 » 2013-04-152013-04-15
meil
kiri
1-11/13/38
Haridus- ja Teadusministeerium
N/A
15.04.2013 nr 10.6-1/2413
K. Oro, T. Nurk
N/A
Kesksest hankimisest
HTM hallatavad asutused 15.04.2013 nr 10.6-1/2414Kesksest hankimisestLugupeetud juhtPalume teavitada asutuse IT- hangetega tegelevaid isikuid (e-kiri all).

RIK kavandatava hankega saab ühineda, kui on soovi.Ühtlasi tuletame meelde ka seda, et Vabariigi Valitsuse 14.03.13 korralduse nr 107 kohaselt on alates 1. jaanuarist 2014. a ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste ning Riigikantselei infotehnoloogia valdkonna riigihangetes keskseks hankijaks Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

Keskus korraldab ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste ning Riigikantselei kontoritöökoha arvutite, mis vastavad ühtlustatud infotehnoloogilistele vajadustele, riigihanked, kus hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, järgmiste komisjoni määruses (EÜ) nr 213/2008 (ELT L 74, 15.3.2008, lk 1−375) sätestatud ühtse riigihangete klassifikaatori koodide (CPV koodid) korral:

1) 30213100−6 kaasaskantavad arvutid;

2) 30213300−8 lauaarvutid;

3) 30231310−3 lamekuvarid.

Lisaks nimetatud asjadele on keskusel õigus osta ka muid asju või tellida muid teenuseid, mis on vajalikud nimetatud asjade täies ulatuses kasutamiseks või nende kasutusmugavuse suurendamiseks või säilimiseks.

Teisisõnu- alates 2014. aastast tegeleb sülearvutite, lauaarvutite ja monitoride hankimisega RIK. RIK sõlmib raamlepingu ja vajadusel sõlmib asutus ise hankelepingu raamlepingu alusel. Seda siis kui lepingu eeldatav maksumus on üle 40 000 EUR.Lugupidamisega

Urmas Jaagusoo

peaekspert

Haridus- ja Teadusministeerium

riigivaraosakond

---------------------------------------------------------------------------------
N/A
N/A