2013

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2013-12-31 käskkiri 1-5/31 Ametikoha likvideerimine
2013-12-30 kiri 1-11/13/185, 186, 187 Vastuskiri
2013-12-30 personalikäskkiri 1-6/13/88 Tööaeg ja töötasustamine
2013-12-30 puhkusekäskkiri 1-6-1/13/38 Käskkirja 01.10.2013 nr 1-6-1/29 "Õppepuhkus" muutmine
2013-12-23 kiri 1-17/13/195 Tõend
2013-12-23 kiri 3-6/13/196 Paikvaatluse teade projekti TAP23-1 kohta
2013-12-23 kiri 3-6/13/197 Paikvaatluse teade projekti TAP 41-1 kohta
2013-12-20 personalikäskkiri 1-6/13/87 Lapsehoolduspuhkus
2013-12-19 personalikäskkiri 1-6/13/86 Ametikohale määramine
2013-12-19 puhkusekäskkiri 1-6-1/13/37 Osaline põhipuhkus
2013-12-18 kiri 1-11/13/194 Kiri Haridus- ja Teadusministeeriumilt_Asutuse hankekord
2013-12-17 personalikäskkiri 1-6/13/85 Ametikohalt vabastamine
2013-12-16 leping 1-4/13/26 Amdantment No 1 to Subsidy Contract for the implementation of the projekct EU43442 "Development of Estonian - Latvian and Latvian -Estonian dictionary"
2013-12-16 personalikäskkiri 1-6/13/84 Lisatasu maksmine
2013-12-16 leping 1-4/13/27 Litsentsileping
2013-12-13 kiri 2.3-3/13/193 Selgitusetaotlus
2013-12-13 leping 1-4/13/25-1 Läti-eesti sõnastiku märksõnaloendi mustandi ja automaattõlke vastete koostamise Lepingu lisa 4
2013-12-13 käskkiri 1-5/13/30 Baasfinantseerimise raha täpsustatud jaotus
2013-12-13 personalikäskkiri 1-6/13/83 Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga
2013-12-12 kiri 2-2/13/192 Eesti Keele Instituudi teadusnõukogu otsuse teade