2012

Filter 
Kuupäev
(sissetulemise/
väljaminemise)
Dokumendi liik Reg. nr. Pealkiri
2012-10-02 kiri 1-17/12/105 Koolitustõend
2012-10-02 kiri 1-17/12/106 Koolitustõend
2012-10-02 kiri 1-17/12/107 Koolitustõend
2012-10-02 kiri 1-17/12/108 Koolitustõend
2012-10-01 kiri 1-11/12/48 Aastainventuuri läbiviimine
2012-10-01 käskkiri 1-5/12/14 Isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimine ametisõitudeks kord
2012-10-01 personalikäskkiri 1-6/12/38 Töötasude jagunemine kulukohtade järgi
2012-09-28 personalikäskkiri 1-6/12/37 Tulumaksuvaba miinimumi arvestamine ja ametiühingu maksu kinnipidamine
2012-09-27 kiri 1-11/12/53 Seoses sideteenuste hankega
2012-09-27 kiri 3-8/12/54 Päring seoses projekti „Eesti Keele Instituudi teadusarhiivi II etapi väljaehitamine“
2012-09-27 kiri 3-8/12/52 Riigihangete seadusest tulenevate kohustuste täitmisest
2012-09-26 kiri 3-8/12/52 Riigihangete seadusest tulenevate kohustuste täitmisest
2012-09-25 kiri 1-17/12/51 Viisa
2012-09-25 personalikäskkiri 1-6/12/35 Lapsehoolduspuhkuse katkestamine ja töötasustamine
2012-09-25 personalikäskkiri 1-6/12/36 Premeerimine
2012-09-24 kiri 1-11/12/44 Vastus teabenõudele riigihangete kohta
2012-09-24 kiri 1-11/12/50 UNESCO-le seto leelo hoidmise aruande koostamine
2012-09-24 kiri 1-11/12/34 Liikmekandidaadi nimetamine EK töögruppi "Institutional Human Resources Strategy Group"
2012-09-24 personalikäskkiri 1-6/12/34 Premeerimine
2012-09-24 puhkusekäskkiri 1-6-1/12/29 Osaline põhipuhkus