2012 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2012 to 31 Detsember 2012 » 2012-12-11

2012-12-11
meil
kiri
1-11/12/179
N/A
Tallinna kohtutäitur
N/A
K. Štšerbina
N/A
Vastus sissetuleku arestimise aktile
N/A
AvTS § 35 lg 1 p 12
2012-12-10