2012 » Kuupäev (sissetulemise/väljaminemise): from 01 Jaanuar 2012 to 31 Detsember 2012 » 2012-12-05

2012-12-05
kiri
kiri
1-11/12/179
N/A
Tallinna kohtutäitur
03.12.2012 nr 027/2012/2424
K. Štšerbina
N/A
Sissetuleku arestimise akt
N/A
AvTS § 35 lg 1 p 12
2087-12-04