Eesti keele assotsiatsioonisõnastik (EKAS)

 

Ene Vainik, PhD, vanemteadur,

“Eesti keele assotsiatsioonisõnastiku” koostamise eest vastutaja

Kontakt: seosed@eki.ee

Mis on sõna-assotsiatsioon?

Sõna-assotsiatsioon (SA) on inimese spontaanne sõnaline vastus mingile (enamasti samuti sõnalisele ) stiimulile . Näiteks, kui keegi ütleb “või”, siis selle tõenäolisemaks assotsiatsiooniks on “leib”, või kui keegi ütleb “õlu”, siis selle assotsiatsooniks võiks olla näiteks “viin”.

Mis on eesti keele assotsiatsioonisõnastik?

Eesti keele assotsioonisõnastiku (EKAS) näol saab olema tegu uut ja erinevat tüüpi sõnastikuga, mille põhiliseks infoüksuseks on üldistus eesti keele kõnelejate teadvuses talletatud sõna- assotsiatsioonidest.


Milline see hakkab olema?

See tuleb  elektrooniline sõnastik, mis hõlmab märksõnadena sagedasemaid eesti keele täistähenduslikke sõnu (umbes 1000) ja mille sõnaartiklites on kahanevas järjekorras loetletud märksõna assotsiatsioonid. Sõnastikus saab teha päringuid märksõnade ja vastuste väljadel.

Miks seda vaja on?

Sõnastiku laiem eesmärk on peegeldada eesti keele kõnelejatele tagasi nende argiteadmiste struktuuri ja pakkuda ainest enesereflektsiooniks. Teine, kitsam, aga mitte vähemtähtis eesmärk on aidata eesti keele ja kultuuriga tutvuda soovijatel mingil määral aru saada mõisteliste seoste struktuurist, mis iseloomustab eesti keele kõnelejaid ja nende kultuurilisi tõekspidamisi.

        Lisaks nendele üldeesmärkidele saab sõnastikku rakendada mitmes konkreetses valdkonnas:

1) leksikograafias (see on abiks uute sõnaraamatute koostamisel, kus on olulised sõnadevahelised seosed);

  1. 2) keeleõppe materjalide koostamisel;

  2. 3) antropoloogilises lingvistikas;

  3. 4) kultuuriliste lõimumiskavade koostamisel;

5) keeletehnoloogias;

  1. 6) eripedagoogikas.


Sõnastiku koostamiseks vajame suurt hulka vabatahtlikke, kes on nõus oma sõna-assotsiatsioone meile veebiküsitluste vahendusel teada andma. Loodame, et kodanikuteaduse algatuse kaudu tulevad inimesed meile ise appi.UUS!

  1. 2018. on avatud kolm uut testi,

olete teretulnud osalema.


Testide juurde