Tüübivastavused paariti


ÕS'76 -> VVS

Esimeses veerus on lähtetüübistiku (vt allikad) tüübinumber koos tüüpsõna(de)ga, teises veerus vastav VVS-i tüüp/tüübid. Kolmas veerg näitab, mille poolest vastavate sõnade muutmine erineb (juhul kui vastavusi on mitu). Erandjuhtudel on antud sõnade täisloend (vt ka tähised ja vormikoodid).

Sissejuhatus

QS'76 VVS erinevus
01 osuti 01 vallatu  
02 ohutu 01 vallatu  
03 lapsik 02 õpik  
04 album 02 õpik  
05 tore 02 õpik  
06 ase 04 ase  
07 seitsmes 02 õpik  
08 kõrge 01 vallatu  
09 veski 01 vallatu  
10 jõukas 02 õpik  
11 tähtis/kuulus 02 õpik SM: ei
11 tähtis/kuulus 03~05 tõrges SM: jah
12 kindel 02 õpik SM: ei
12 kindel 03 vaher SM: jah
12 kindel 02&08 õpik&tütar ¤ korsten, vastel
13 ankur 02 õpik  
14 number 02 õpik SM: ei
14 number 03 vaher SM: jah
15 aus 02 õpik  
16 loend 02 õpik  
17 vaikne 02 õpik  
18 vaene 10 soolane  
19 soolane 10 soolane pl p: b0[id]
19) soolane 10?12 vastastikune pl p: b0[id]?b0v[]
20 teos 09 katus  
21 tehas 09 katus  
22 teine 12 oluline  
23) üldine 12?10 tööline pl p: b0v[]?b0[id]
23) üldine 12~10 üldine pl p: b0v[]~b0[id]
24 oluline 12 oluline  
25) raskus 11~09 raskus  
26 harjutus 11 harjutus pl p: b0v[]
26) harjutus 11?09 mõistetavus pl p: b0v[]?b0[id]
27 mõte 06 mõte  
28 saade 06 mõte  
29 kolle 06 mõte  
30 aine 06 mõte SM: jah
30 aine 06&01 mõte&vallatu SM: jah & ei
31 ratas 07 hammas  
32 vilgas 07 hammas  
33 teivas/kinnas 07 hammas  
34 võõras 07 hammas pl g: an[te]
34 võõras 07~05 kallis pl g: an[te]~bt[te]
35 küünal 08 tütar  
36 aken 08 tütar  
37 kannel 08 tütar  
38 tütar 08 tütar  
39 liige/seitse 05 liige  
40 kõne 16 kõne  
41 tubli 16 kõne sg p: a0[t]
41 tubli 17~16 mini sg p: a0[]~a0[t]
41 tubli 16&01 kõne&vallatu ¤ aula
41&08 tubli&kõrge 16&01 kõne&vallatu ¤ kirju
42 lauljanna 16 kõne  
43 nimi 20 nimi  
44 vilu 17 saba sg p: a0[]
44 vilu 17~16 mini sg p: a0[]~a0[t]
45 udu 17 saba sg p: a0[]
45 udu 17~16 mini sg p: a0[]~a0[t]
46 kõva 17 saba  
47 saba 17 saba  
48 pesa 17 saba  
49 muuseum 19 seminar sg p: b0[]
49) muuseum 19&02 seminar&õpik sg p: b0[]~b0[t]
50 rida/sõda 18 sõda  
51 tuba 18 sõda  
52 jõgi/vagu 18 sõda LM: ei
52 jõgi/vagu 21 jõgi LM: i > e
53 õde/madu 18 sõda  
54 hind/nahk 22 sepp  
55 vend 22 sepp  
56 kuusk 22 sepp  
57 tund/jaht 22 sepp  
58 järsk 22 sepp sg n: at[]
58 järsk 24 padi sg n: an[]
59 vakk 22 sepp  
60 sepp 22 sepp  
61 kukk 22 sepp  
62 kott 22 sepp  
63 jutt 22 sepp  
64 tark 22 sepp  
65 ränk 22 sepp  
66 luik 22 sepp  
67 vaat 22 sepp  
68 kimp 22 sepp  
69 õrn 22 sepp pl g: bt[de]
69 õrn 23?22 hein pl g: an[te]?bt[de]
70 külm 22 sepp pl g: bt[de]
70 külm 23?22 hein pl g: an[te]?bt[de]
71 järv 22 sepp sg n: at[]
71 järv 24 padi sg n: an[]
72 hall 22 sepp pl g: bt[de]
72 hall 23?22 hein pl g: an[te]?bt[de]
73 toon 22 sepp  
74 paks 22 sepp  
75 värss 22 sepp pl g: bt[de]
75 värss 23?22 hein pl g: an[te]?bt[de]
76 pood/hoog 22 sepp  
77 padi/nali 24 padi  
78 tühi 24 padi  
79 sõber 24 padi  
80 oder 24 padi  
81 puder 24 padi  
82 õnnelik 25 õnnelik  
82 õnnelik 25&02 õnnelik&õpik ¤ ümbrik, politseinik, kolhoosnik, sovhoosnik
83 suur 13 suur  
84 uus 14 uus  
85 vars 14 uus  
86 kaas 14 uus  
87 käsi 15 käsi  
88 luu 26 idee  
89 idee 26 idee  
90 koi 26 idee  
00 # 02 õpik ¤ köömen, paras, tuhat; valmis, kurat
00 # 02++ +õpik ¤ üks+ainsam, üks+ainumas
00 # 03~05++ +tõrges ¤ üks+ainus
00 # 05 liige ¤ kohus
00 # 05++ +liige ¤ pool+teist, pool+teist+kümmend; +teist, +teist+kümmend; +kümmend
00 # 06 mõte ¤ loe
00 # 09 katus ¤ omas, vennas, ões, kälis, nõos, juus
00 # 10++ +soolane ¤ see+samane, see+samune, too+samane, too+samune; see+sinane
00 # 12 oluline ¤ teineteise, üksteise
00 # 12++ +oluline ¤ üks+ainuke(ne), üks+ainumane
00 # 12?10 tööline ¤ äike, päike, väike, äikene, päikene, väikene
00 # 13 suur ¤ leem, mees
00 # 13++ +suur ¤ teine+pool
00 # 14 uus ¤ voos; laps, uks
00 # 14++ +uus ¤ vaene+laps
00 # 17++ +saba ¤ see+sama, too+sama; üks+sama
00 # 17~16 mini ¤ iga
00 # 20 nimi ¤ kusi
00 # 21++ +jõgi ¤ pool+teist+sada; +sada
00 # 22 sepp ¤ haug; üks, kaks, igaüks
00 # 22++ +sepp ¤ viimne+päev
00 # 24 padi ¤ saajad; õlu; rehi, ruhi
00 # 00 # ¤ kõik
00 # 00 # ¤ mina, ma, sina, sa, tema, ta
00 # 00 # ¤ ise, enda, enese, iseenda, iseenese
00 # 00 # ¤ see, too
00 # 00 # ¤ kes, mis
00 # 00 # ¤ keegi, kumbki, miski, ükski
91 kirjutama 27 elama  
92 muutuma 27 elama SM: ei
92) muutuma 28~27 tekkima SM: jah~ei
93) kõnelema 31~27 kõnelema  
94 valama 27 elama  
95 esit(e)lema 36&27 tulema&elama  
96 hüplema 30 riidlema  
96~99 hüple~vaidle 30 riidlema ¤ mõtle, ütle
97 võitlema 30 riidlema  
98 pöörlema 30 riidlema  
99 vaidlema 30 riidlema  
100 hüppama 29 hüppama  
101 tõukama 29 hüppama  
102 kuulama 29 hüppama SM: jah, inf: an[ta]
102) kuulama 29~27 laastama SM: jah~ei, inf: an[ta]~a0[da]
103 tõmbama/raiskama 29 hüppama SM: jah, inf: an[ta]
103) tõmbama/raiskama 29~27 laastama SM: jah~ei, inf: an[ta]~a0[da]
104 õppima 28 leppima SM: jah
104) õppima 28~27 tekkima SM: jah~ei
104~92 õppima~muutuma 28~27 tekkima  
105 liikuma 28 leppima SM: jah
105) liikuma 28~27 tekkima SM: jah~ei
106 veerima 28 leppima  
107 sündima/pühkima 28 leppima SM: jah
107) sündima 28~27 tekkima SM: jah~ei
107~92 sündima~muutuma 28~27 tekkima  
108 lugema 28 leppima  
109 petma 34 söötma inf: at[a]
109 petma 35 nutma inf: ct[a]
110 saatma 34 söötma  
111 andma 34 söötma  
112 püüdma 34 söötma  
113 laulma 33 naerma  
114 tõusma 32 seisma  
115 võima 27 elama SM: ei
115 võima 37 võima SM: jah, inf: at[da]
115 võima 38 sööma SM: jah, inf: bt/at[a]
00 # 28 leppima ¤ nägema, tegema; pidama (pidi)
00 # 32 seisma ¤ jooksma
00 # 34 söötma ¤ mõskma, laskma, puskma, käskma
00 # 36 tulema ¤ tulema, olema, panema, minema, surema; pesema, kusema

ÕS'99 -> VVS

Esimeses veerus on lähtetüübistiku (vt allikad) tüübinumber koos tüüpsõna(de)ga, teises veerus vastav VVS-i tüüp/tüübid. Kolmas veerg näitab, mille poolest vastavate sõnade muutmine erineb (juhul kui vastavusi on mitu). Erandjuhtudel on antud sõnade täisloend (vt ka tähised ja vormikoodid).

Sissejuhatus

QS'99 VVS erinevus
         
01 koi,partii 26 idee  
02 luu,trofee 26 idee  
03 pesa,saba,arutelu 17 saba sg p: a0[]
03 pesa,saba,arutelu 17~16 mini sg p: a0[]~a0[t]
04 suvi 20 nimi  
05 tuli 20 nimi  
06 seminar 19 seminar  
06&09 akvaarium 19&02 seminar&õpik  
07 ratsu,kere 16 kõne sg p: a0[t]
07 ratsu,kere 17~16 mini sg p: a0[]~a0[t]
07 ratsu,kere 24 padi ¤ õlu
07&08 ratsu&ohutu 16&01 kõne&vallatu ¤ aula, kirju
08 õpik,ohutu,kindel 01 vallatu LM: ei, SM: ei
08 õpik,ohutu,kindel 06~01 terve LM: ei, SM: jah~ei
08 õpik,ohutu,kindel 02 õpik LM: jah
08&38 kindel&aken 02&08 õpik&tütar ¤ korsten, vastel
09 redel,väeti,number 01 vallatu LM: ei
09 redel,väeti,number 02 õpik LM: jah, SM: ei
09 redel,väeti,number 03 vaher LM: jah, SM: jah
10 ase 04 ase  
11 raudne,primaarne 02 õpik  
12 oluline,peegeldus 11 harjutus sg p: a0[t]
12 oluline,peegeldus 12 oluline sg p: c0[t]
12 oluline,peegeldus 12?10 tööline sg p: c0[t], pl p: b0v[]?b0[id]
12~13 üldine 11~09 raskus sg p: a0[t]
12~13 üldine 12?10 tööline sg p: c0[t], pl p: b0v[]?b0[id]
12~13 üldine 12~10 üldine sg p: c0[t], pl p: b0v[]~b0[id]
13 soolane,tehas 09 katus sg p: a0[t]
13 soolane,tehas 10 soolane sg p: c0[t]
13~12 # 10?12 vastastikune  
14 põletikune 10?12 vastastikune  
15 mõistetavus 11?09 mõistetavus  
16 rida,sõda 18 sõda  
17 jõgi 21 jõgi  
18 nali,sõber 24 padi  
19 õnnelik 25 õnnelik  
19&08 õnnelik&õpik 25&02 õnnelik&õpik ¤ ümbrik, politseinik, kolhoosnik, sovhoosnik
20 paks,forell,kabinet 22 sepp sg n: at[]
20 paks,forell,kabinet 24 padi sg n: an[]
21 külm,täht 22 sepp sg n: at[]
21 külm,täht 24 padi sg n: an[]
21 külm,täht 00 # ¤ kõik
22 õrn,leib 22 sepp  
23 sai 22 sepp  
24 pood 22 sepp  
25 hein,vits 23?22 hein  
26 käsi 15 käsi  
27 uus 14 uus  
28 vars 14 uus  
29 kaas 14 uus  
30 suur 13 suur sg p: at[t]
30 suur 14 uus sg p: ct[t]
31 mõte,hinne 06 mõte SM: jah
31&08 mõte&ohutu 06&01 mõte&vallatu SM: jah & ei
32 pääse,ranne 05 liige  
33 ratas,kallas 07 hammas  
34 rukis 07 hammas pl g: an[te]
34 rukis 07~05 kallis pl g: an[te]~bt[te]
35 armas 05 liige sg p: an[t]
35 armas 03~05 tõrges sg p: bt[t]~an[t]
36 tõrges 03 vaher sg p: bt[t]
36 tõrges 03~05 tõrges sg p: bt[t]~an[t]
37 küünal 08 tütar  
38 aken 08 tütar  
39 # 00 # ¤ mina, ma, sina, sa, tema, ta
40 # 00 # ¤ ise, enda, enese, iseenda, iseenese
41 # 00 # ¤ see, too
41+03 # 17++ +saba ¤ see+sama, too+sama
41+13 # 10++ +soolane ¤ see+samane, see+samune, too+samane, too+samune
42 # 00 # ¤ kes, mis
43 # 00 # ¤ keegi, kumbki, miski, ükski
44 # 22 sepp ¤ üks, kaks, igaüks
45 # 05++ +liige ¤ pool+teist, pool+teist+kümmend
45 # 12 oluline ¤ poolteist
45 # 21++ +jõgi ¤ pool+teist+sada
46 viis+teist[+kümmend] 05++ +liige ¤ +teist, +teist+kümmend
47 viis+kümmend 05++ +liige ¤ +kümmend
48 viis+sada 21++ +jõgi ¤ +sada
00 # 02++ +õpik ¤ üks+ainsam, üks+ainumas
00 # 03~05++ +tõrges ¤ üks+ainus
00 # 10++ +soolane ¤ see+sinane
00 # 12++ +oluline ¤ üks+ainuke(ne), üks+ainumane
00 # 17++ +saba ¤ üks+sama
00 # 22++ +sepp ¤ viimne+päev
49 # 37 võima inf: at[da]
49 # 38 sööma inf: bt/at[a]
50 elama,treima,ihalema 27 elama SM: ei
50 elama,treima,ihalema 37 võima SM: jah
51 muutuma 27 elama  
52 kirjutama 27 elama  
53~50 tegele~ihalema 31~27 kõnelema  
54 tulema 36 tulema  
54&50 esitelema&esitlema 36&27 tulema&elama  
55 õppima 28 leppima  
55~51 õppima~muutuma 28~27 tekkima  
56 sündima 28 leppima  
56~51 sündima~muutuma 28~27 tekkima  
57 lugema 28 leppima  
58 saatma 34 söötma  
59 petma 35 nutma  
60 jätma 35 nutma  
61 laulma 33 naerma  
62 tõusma 32 seisma  
63 murdma 34 söötma  
64 mõskma 34 söötma  
65 pesema 36 tulema  
66 nägema 28 leppima  
67 hüppama 29 hüppama  
67~51 hüppa~muutuma 29~27 laastama  
68 tõmbama 29 hüppama  
68~51 tõmba~muutuma 29~27 laastama  
69 õmblema 30 riidlema  
00 # 34 söötma ¤ puskma, käskma

EKSS -> VVS

Esimeses veerus on lähtetüübistiku (vt allikad) tüübinumber koos tüüpsõna(de)ga, teises veerus vastav VVS-i tüüp/tüübid. Kolmas veerg näitab, mille poolest vastavate sõnade muutmine erineb (juhul kui vastavusi on mitu). Erandjuhtudel on antud sõnade täisloend (vt ka tähised ja vormikoodid).

Sissejuhatus

EKSS VVS erinevus
01 kõrge 01 vallatu  
02 lapsik 02 õpik  
02 lapsik 02&08 õpik&tütar ¤ korsten, vastel
03 ase 04 ase  
04 soolane 09 katus sg p: a0[t]
04 soolane 10 soolane sg p: c0[t], pl p: b0[id]
04 soolane 10?12 vastastikune sg p: c0[t], pl p: b0[id]?b0v[]
05 oluline 11 harjutus sg p: a0[t], pl p: b0v[]
05 oluline 11?09 mõistetavus sg p: a0[t], pl p: b0v[]?b0[id]
05 oluline 11~09 raskus sg p: a0[t], pl p: b0v[]~b0[id]
05 oluline 12 oluline sg p: c0[t], pl p: b0v[]
05 oluline 12?10 tööline sg p: c0[t], pl p: b0v[]?b0[id]
05 oluline 12~10 üldine sg p: c0[t], pl p: b0v[]~b0[id]
06 tubli 16 kõne sg p: a0[t]
06 tubli 17~16 mini sg p: a0[]~a0[t]
06 tubli 16&01 kõne&vallatu ¤ aula
06&01 tubli&kõrge 16&01 kõne&vallatu ¤ kirju
07 kõva 17 saba  
08 pesa 17 saba  
09 kivi 17 saba  
10 seminar 19 seminar sg p: b0[]
10 seminar 19&02 seminar&õpik sg p: b0[]~b0[t]
11 vilu 17 saba sg p: a0[]
11 vilu 17~16 mini sg p: a0[]~a0[t]
12 tüvi 20 nimi  
13 tuli 20 nimi  
14 pai 26 idee  
15 idee 26 idee  
16 luu 26 idee  
17 ergas_1 03 vaher  
17~18 ergas_1~2 03~05 tõrges  
18 ergas_2 05 liige  
19 saade 06 mõte SM: jah
19 saade 06&01 mõte&vallatu SM: jah & ei
20 puhas 07 hammas  
20~18 puhas~ergas_2 07~05 kallis  
21 sammal 08 tütar  
22 kurt 22 sepp  
23 kurb 22 sepp sg n: at[]
23 kurb 24 padi sg n: an[]
24 tark 22 sepp sg n: at[]
24 tark 24 padi sg n: an[]
25 tuba 18 sõda  
26 rida 18 sõda  
27 õu 22 sepp  
28 vagu 18 sõda  
29 jõgi 21 jõgi  
30~22 kael~kurt 23?22 hein  
30~23 kael~kurb 23?22 hein  
30~24 kael~tark 23?22 hein  
31 õnnelik 25 õnnelik  
31 õnnelik 25&02 õnnelik&õpik ¤ ümbrik, politseinik, kolhoosnik, sovhoosnik
32 nõder 24 padi  
33 tühi 24 padi  
34 oder 24 padi  
35 uus 13 suur sg p: at[t]
35 uus 14 uus sg p: ct[t]
36 käsi 15 käsi  
00 # 02 õpik ¤ köömen, paras, tuhat; valmis, kurat
00 # 02++ +õpik ¤ üks+ainsam, üks+ainumas
00 # 03~05++ +tõrges ¤ üks+ainus
00 # 05 liige ¤ kohus
00 # 05++ +liige ¤ pool+teist, pool+teist+kümmend; +teist, +teist+kümmend; +kümmend
00 # 09 katus ¤ omas, vennas, ões, kälis, nõos, juus
00 # 10++ +soolane ¤ see+samane, see+samune, too+samane, too+samune; see+sinane
00 # 12 oluline ¤ teineteise, üksteise
00 # 12++ +oluline ¤ üks+ainuke(ne), üks+ainumane
00 # 12?10 tööline ¤ äike, päike, väike, äikene, päikene, väikene
00 # 13++ +suur ¤ teine+pool
00 # 14 uus ¤ voos; laps, uks
00 # 14++ +uus ¤ vaene+laps
00 # 17++ +saba ¤ see+sama, too+sama; üks+sama
00 # 17~16 mini ¤ iga
00 # 20 nimi ¤ kusi
00 # 21++ +jõgi ¤ pool+teist+sada; +sada
00 # 22 sepp ¤ üks, kaks, igaüks
00 # 22++ +sepp ¤ viimne+päev
00 # 24 padi ¤ õlu; rohi; rehi, ruhi
00 # 00 # ¤ kõik; mina, ma, sina, sa, tema, ta; ise, enda, enese, iseenda, iseenese; see, too; kes, mis; keegi, kumbki, miski, ükski
37 kirjutama 27 elama  
38~37 kõnelema~kirjutama 31~27 kõnelema  
39 tulema 36 tulema  
39&37 tulema&kirjutama 36&27 tulema&elama  
40 tooma 38 sööma  
41 viima 38 sööma  
42 võima 27 elama SM: ei
42 võima 37 võima SM: jah
43 õppima 28 leppima  
43~37 õppima~kirjutama 28~27 tekkima  
44 laulma 33 naerma  
45 tõusma 32 seisma  
46 püüdma 34 söötma  
47 petma 34 söötma inf: at[a]
47 petma 35 nutma inf: ct[a]
48 tõmbama 29 hüppama SM: jah, inf: an[ta]
48~37 tõmbama~kirjutama 29~27 laastama SM: jah~ei, inf: an[ta]~a0[da]
49 võitlema 30 riidlema  
00 # 28 leppima ¤ pidama (pidi); nägema, tegema
00 # 32 seisma ¤ jooksma
00 # 34 söötma ¤ puskma, käskma; mõskma, laskma
00 # 36 tulema ¤ pesema, kusema
00 # 37 võima ¤ saama, jääma

Peebo -> VVS

Esimeses veerus on lähtetüübistiku (vt allikad) tüübinumber koos tüüpsõna(de)ga, teises veerus vastav VVS-i tüüp/tüübid. Kolmas veerg näitab, mille poolest vastavate sõnade muutmine erineb (juhul kui vastavusi on mitu). Erandjuhtudel on antud sõnade täisloend (vt ka tähised ja vormikoodid).

Sissejuhatus

Peebo VVS erinevus
01 puu 26 idee  
01 koi 26 idee  
01 idee 26 idee  
02 pesa 17 saba sg p: a0[]
02 pesa 17~16 mini sg p: a0[]~a0[t]
02 pesa-nimi 20 nimi sg p: b0[], pl p: b0[sid]
02 pesa-seminar 19 seminar sg p: b0[], pl p: b0v[]
02 akvaarium 19&02 seminar&õpik sg p: b0[]~b0[t]
03 tubli 16 kõne sg p: a0[t]
03 tubli 17~16 mini sg p: a0[]~a0[t]
03 tubli 16&01 kõne&vallatu ¤ aula
03&04 tubli&aasta 16&01 kõne&vallatu ¤ kirju
03 tubli-kõne 16 kõne  
03 tubli-lauljanna 16 kõne  
04 aasta 01 vallatu sg g: a0[], sg p: a0[t]
04 aasta 02 õpik sg g: b0[], sg p: b0[t]
04 aasta-number 02 õpik  
04 aasta-number 02&08 õpik&tütar ¤ korsten, vastel
04 aasta-number 03 vaher sg g: bt[], sg p: bt[t]
04 aasta-raudne 02 õpik  
04 aasta-õpik 01 vallatu  
04 aasta-õpik 02 õpik  
04 habe 04 ase sg g: b0[], sg p: a0[t]
05 soolane 09 katus sg p: a0[t], pl p: b0[id]
05 soolane 10 soolane sg p: c0[t], pl p: b0[id]
05 soolane-vaene 09 katus  
05 soolane-vaene 10 soolane  
05 soolane-vastastikune 10?12 vastastikune sg p: c0[t], pl p: b0[id]?b0v[]
05 soolane-vastastikune 11?09 mõistetavus sg p: a0[t], pl p: b0v[]?b0[id]
05 oluline 11 harjutus sg p: a0[t], pl p: b0v[]
05 oluline 12 oluline sg p: c0[t], pl p: b0v[]
05 tööline 12?10 tööline sg p: c0[t], pl p: b0v[]?b0[id]
05 tööline 12~10 üldine sg p: c0[t], pl p: b0v[]~b0[id]
05 tööline 11~09 raskus sg p: a0[t], pl p: b0v[]~b0[id]
05 tööline-rahvalikkus 11 harjutus  
05 tööline-rahvalikkus 11?09 mõistetavus  
05 tööline-rahvalikkus 11~09 raskus  
06 sepp 22 sepp pl g: bt[de]
06 sepp 23?22 hein pl g: an[te]~bt[de]
06 sepp 24 padi ¤ tali, põli, tõri; rohi, rehi, ruhi; saajad
06 sepp 00 # ¤ kõik
06 sepp-kontsert 22 sepp  
06 rida 18 sõda pl g: at[de], adt: atg[]
06 rida 21 jõgi pl g: bt[de], adt: btg[]
06 jõud 22 sepp pl g: bt[de], adt: bt[], sg n: at[]
06 sõber 24 padi pl g: bt[de], adt: bt[], sg n: an[]
06 sõber-padi 24 padi  
06 lugemik 25 õnnelik pl g: bnv[]~bt[de]
06 lugemik-ohtlik 25 õnnelik  
06&04 lugemik&õpik 25&02 õnnelik&õpik ¤ ümbrik, politseinik, kolhoosnik, sovhoosnik
06 keel 13 suur sg p: at[t], pl g: an[te]
06 uus 14 uus sg p: ct[t], pl g: cn[te]
06 uus-vars 14 uus  
06 uus-küüs 14 uus  
06 käsi 15 käsi sg p: ct[tt], pl g: cn[te]
06 # 13 suur ¤ mees
06 # 14 uus ¤ laps, uks
07 hammas 07 hammas pl g: an[te], sg g: bt[]
07 hammas 05 liige ¤ kohus
07 hammas 07~05 kallis pl g: an[te]~bt[te]
07 hoolas 03~05 tõrges pl g: bt[te], sg p: bt[t]~an[t]
07 mõte 06 mõte SM: jah
07&04 mõte&aasta 06&01 mõte&vallatu SM: jah & ei
07 liige 05 liige pl g: bt[te]
07 tütar 08 tütar pl g: an[de]
00 # 24 padi ¤ õlu
00 # 00 # ¤ mina, ma, sina, sa, tema, ta
00 # 00 # ¤ ise, enda, enese, iseenda, iseenese
00 # 00 # ¤ see, too
00 # 00 # ¤ kes, mis
00 # 00 # ¤ keegi, kumbki, miski, ükski
01 võima 37 võima inf: at[da], ipf: at[s]
01 võima 27 elama inf: a0[da], ips: a0[dud]
01 võima-treima 27 elama inf: a0[da], ips: a0[tud]
01 võima-saama 37 võima inf: at[da], ipf: *t[i]
01 võima-käima 38 sööma inf: bt[a], ipf: at[s]
01 võima-tooma 38 sööma inf: bt[a], ipf: *t[i]
02 elama-asuma 27 elama inf: a0[da]
02 elama-siblima 27 elama  
02 elama-muutuma 27 elama  
02 elama-kirjutama 27 elama  
02 elama-esitlema 27 elama  
02 elama-näitlikustama 27 elama  
02 tegelema 31~27 kõnelema inf: b0[da]~a0[da]
02 tulema 36 tulema inf: ct[a]
02 tulema-käsitelema 36&27 tulema&elama  
03 õppima-rääkima 28 leppima inf: at[da], pr: an[b]
03 õppima-lugema 28 leppima  
03~02 õppima~elama 28~27 tekkima inf: at[da], pr: an[b]~a0[b]
03 saatma 35 nutma inf: ct[a], pr: bn[b]
03 saatma 34 söötma inf: at[a], pr: bn[b]
03 murdma 34 söötma  
03 seisma 34 söötma ¤ mõskma, laskma; puskma, käskma
03 seisma 32 seisma inf: at[ta], pr: bn[b]
03 laulma 33 naerma inf: at[da], pr: bn[b]
04 hakkama-aitama 29 hüppama inf: an[ta]
04 hakkama-aitama 29~27 laastama inf: an[ta]~a0[da]
04 hakkama-lendama 29 hüppama  
04 hakkama-lendama 29~27 laastama  
04 õmblema-vestlema 30 riidlema inf: bn[da]
04 õmblema-vaidlema 30 riidlema