ide

Väite funktsiooni omistab kuulaja lausetele, mille põhitoonikontuur on kas ühtlaselt langev või langevas põhitoonikontuuris kajastub infofookus.

Ta läheb ära.

Vihma sajab.

Vt joonis 8 ja 1.