Kirjandus

Cohen, A., Collier, R. ja 't Hart, J 1982. Declination: Construct or intrinsic feature of speech pitch? Phonetica 39, 254-273.

Pajupuu, H. 1990. Sugulaskeelte intonatsioonist: eesti ja soome keele võrdlus. – Arvutuslingvistika sektori aastaraamat 1988. Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn. Lk 145–159.

Artikkel on valminud Sihtasutuse Eesti Teadusfond rahalisel toetusel. Projekt nr 2601.