EESTI LAUSEINTONATSIOON

Hille Pajupuu

Lauseintonatsiooni mõiste
Põhitoonikontuuri tõlgendamine
Lauseintonatsiooni funktsioonid
Vestlus
Väide
Küsimus Üldküsilausena vormistatud küsimus (kas-küsimus)
Eriküsilausena vormistatud küsimus
Väitlausena vormistatud küsimus
Hüüd Eriküsilausena vormistatud hüüd
Väitlausena vormistatud hüüd
Pöördintonatsiooniga laused
Kirjandus