References

Gudykunst, W. B. 1988. Culture and Interpersonal Communication. Newbury Park: Sage.

Hall, E. T. 1976. Beyond Culture. Anchor Press, New York.

Hall, E. T. & Hall, M. R. 1990. Understanding Cultural Differences. Intercultural Press, Yarmouth/Main.

Honkavaara, K., Kuronen, M.-L., Ojanen, S.-L., Steuer, O. 1992. Kulttuurit kohtaavat kirjoitusviestinnän opetuksessa.- Nuolijärvi, P., Tiittula, L. (toim.), Talous ja kieli 1. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-169,s.75-100.

Lehtonen, J. 1993. Suomalaisuus, Suomi-kuva ja kansainvälistymisen haasteet.- Lehtonen, J. (toim.), Kulttuurien kohtaaminen. Näkökulmia kulttuurienväliseen kanssakäymiseen. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitos. Jyväskylä, s.7-30.

Lehtonen, J. 1994.Omakuva ja Vieraskuva - suomalainen tutkimusten valossa.- Ihminen ja kulttuuri. FINTRA-julkaisu nro 72, s. 41-65.

Nakanishi, M. 1986. Perception of Self-Disclosure in Initial Interaction. Human Communication Research 2, pp.167-190.

Rusanen, S. 1993. Suomalainen kansainvälisessä työyhteisössä.-Lehtonen,J. (toim.),Kulttuurien kohtaaminen. Näkökulmia kulttuurienväliseen kanssakäymiseen. Jyväskylän yliopisto. Viestintätiedeiden laitos. Jyväskylä,s.31 - 76.

Sallinen-Kuparinen, A.1987. Culture and Communicator image. Paper presented at the Western Speech Communication Association convention. Salt Lake City 1987.

Sallinen-Kuparinen, A. 1990. Kronografia. Kerronnan ja luennan aika-akselin instrumentaalista, perkeptuaalista ja lingvististä analyysia. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja. Jyväskylä.

Tiittula, L. 1993. Kulttuurit kohtaavat. Suomalais-saksalaiset kulttuurierot talouselämän näkökulmasta. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-190.

Victor, D. A. 1992. International Business Communication. HarperCollins Publishers, New York.

Widén, P. 1988. Fettnäpschen in deutsch-finnishen Handelsverken. Deutsch-finnische handelskammer 1.

Hille Pajupuu 1995. Cultural Context, Dialogue, Time. Estonian Academy of Sciences, Institute of the Estonian Language.

Artikli internetiversioon on valminud Sihtasutuse Eesti Teadusfond rahalisel toetusel. Projekt nr 2601. 

.