Viks, Ülle (2000). Eesti keele avatud morfoloogiamudel. – Arvutuslingvistikalt inimesele (toim. Tiit Hennoste). Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 1. Tartu, 9–36

Viks, Ülle (2000). Kuidas tekib sõnastikukirjesse grammatika. – Keel ja Kirjandus 7, 486–495

Viks, Ülle (2001). Muuttüübid eesti sõnastikes. – Leksikograafiaseminar: Sõna tänapäeva maailmas. Leksikografinen seminaari: Sanat nykymaailmassa. Eesti Keele Instituudi toimetised 9. Tallinn, 157–185

Viks, Ülle (2001). Tüübitabelid. Eesti Keele Instituut, Tallinn

Viks, Ülle; Hein, Indrek (2001). Millistes kategooriates räägivad seadused. Eesti Keele Instituut, Tallinn

Hein, Indrek; Viks, Ülle (2001). Seadusetekstide grammatiline sagedussõnastik. Eesti Keele Instituut, Tallinn