Eesti Keele Instituut

EKI tarkvara

Keskkonnamuutuja EST_MORPHO_DATA

Keskkonnamuutujat EST_MORPHO_DATA kasutavad kõik EKI morfoloogiaprogrammid andmekataloogi leidmiseks. NB! muud moodulid peale analüüsi eeldavad, et vastava keskkonnamuutuja olemasolul otsitakse andmefaile ainult selles näidatud kataloogist! Kui kasutate keskkonnamuutujat, hoidke seal kõiki andmefaile.

Windows NT

Tehke hiire parempoolne klikk ikoonil My Computer, valige menüüdest Properties ja Environment. Tühjale reale Variable kirjutage EST_MORPHO_DATA ja reale Value c:\eki_morfo\andmed (lõpetava längkriips pole oluline) või muu kataloog, kus kavatsete hoida andmefaile. Seejärel klikkige Set ja OK.

Vanem Windows

Avage tekstieditoriga (nt Notepad) fail c:\autoexec.bat ja lisage sinna rida SET EST_MORPHO_DATA=c:\eki_morfo\andmed (lõpetav längkriips pole oluline) või muu kataloog, kus kavatsete hoida andmefaile. Salvestage fail ja tehke Windowsile uus alglaadimine.


Programme puudutavad küsimused: tarkvara@eki.ee