Perikoobid 1691

Selgitusi. Raamat on esimene osa Riias välja antud koondköitest „Tarto-Ma Kele Kässi Ramat“. Teose toimetaja oli Adrian Virginius. See on esimene uuendatud kirjaviisis (normeeritud või nn vanas kirjaviisis) raamat. Perikoopide tõlke sõnastus pärineb Wastsest Testamendist (1686), muutunud on eeskätt kirjaviis (vähemal määral ka sõnavormide häälikuline kuju ja üksikud grammatilised jooned).

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on RR arhiivi DIGAR Eesti Kirjandusmuuseumis säilitatav eksemplar: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:102178; nüüdseks leidub arhiivis DIGAR ka Turu Ülikooli Raamatukogus säilitatav eksemplar: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:239727. Sisestuse aluseks olnud eksemplar on kahjustatud, tekst sisaldab umbes kolmandikku orginaali sõnede arvust. Teksti ei ole võetud kirikukalendri (perikoopide jaotuse) märkuseid. Korduvad piiblitekstid on tähistatud väiketähtedega a, b, c, d (nagu muudegi perikoopide korral). Suur J on säilitatud (Jhhun). Kaksiksuurtähed lõigu alguses (NJnk) või pärisnimedes (JEsus) on sellistena edastatud, ß asemel on sz (puhtaß > puhtasz).