Piibli Ramat 1739

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on kasutatud faksiimileväljaannet: Piibel 1739. Tekst on leitav ka RR arhiivis DIGAR: (Vana Testament) https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/102184 , (Apokriivad) https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/102186, (Uus Testament) https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/102185. Tekstis esinevad peatükikokkuvõtted ja märkused kirikupühade kohta (lõigujaotuse märkused) on säilitatud (kajastuvad ka sõnaraamatus). Fraktuurkirja suur J on vajadusel tänapäevastatult edasi antud (Jssa > Issa). Kirjamärgid, milles esineb üla-e, on edasi antud nagu kõikjal mujal täpitähtedega (e, ü, ä). Nasaalimärk on säilitatud nagu teistes tekstides. Kahekordsele nasaalile lisatud nasaalimärk võib kohati tähendada, et tegu on kahekordse kaashäälikuga, mitte eelneva vokaali lühiduse märkimisega.