Johann Fischeri katekismus 1694

Selgitusi. Johann Fischer katekismuse põhjaeestikeelse tekstiversiooni autoriks peetakse Johann Hornungit. Oletatakse, et Hornung kohandas selle põhjaeesti keelde 1684. aasta lõunaeestikeelse esmatrüki järgi (Eestikeelne raamat 2000: 126). Ei ole selge, kas selle trükise eeltööd võivad ulatuda Liepa konverentsi järel 1686. aasta sügisel Riias toimunud väikese konverentsini, kus revideeriti põhjaeestikeelset kirikukirjandust. Ebakindel on ka Hornungi autorsus, mis toetub Uue Testamendi 1715 eessõna mitmeti mõistetavale teatele. Lõunamurdelisest katekismusest ilmus mitmeid kordustrükke, põhjamurde alal hakkas selle asemel valitsema 1718. aastal ilmunud „Katekismusse Öppetusse Selletus üllespandud Küssimiste ja Kostmiste Sannadega etc“.

Transkriptsioon. Sisestuse aluseks on RR arhiivis DIGAR leiduv väljaanne: https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:112394. Viited (jaotusele või selle puudumisel leheküljele) praegu konkordantsis ei kajastu. Korduvad piiblisalmid on tähistatud väiketähtedega a, b, c. Transkriptsioonis on jäetud sõna alguses esinev J-tähemärk I-tähemärgiks eristamata (tänapäevastamata), sõna alguse järjestikused suurtähed on säilitatud (Jssand JEsus Kristus).