H. A. Erxlebeni Vana Testamendi tõlge (1796)

Transkriptsioon. Tekst on võetud väljaandest: Erxleben 1796. Sisestamisel on J-ortograafia säilitatud (Jssa, Jssand ~ hrv Issand).