Vaata piiblitekste


   

[Jesaja]

• [7. peatükk]
• [40. peatükk]
• [60. peatükk]

[7. peatükk]

 10. Ninck se Issand rehckis kahs Ahasse kahs / ninck laus:
 11. Küssi hennessel öhe techte sest Issandast ommast Jummalast / olcko ald pörgkus / echk üllewel taiwas.
 12. Agkas Ahas laus: Minna ep tahan mitte küssima / eth ep minna se Issanda kiusan.
 13. Sihs laus tem̃a: Semperrast kuhlket teije Davida sugku / Onnex teile se üpris püssut / eth teije needt Innimesset waiwate / teije peate kahs münno Jummala waiwama?
 14. a) Semperrast sihs sahp teile se Issand issi öhe techte andma: Wata / üx neitzit on hendas / ninck sahp öhe poja ilmale tohma / sedda sahp tem̃a nimmitama Immanuel. b) Wata / üx neitzit on hendas / ninck sahp öhe poja ilmale toma / sedda sahp temma kutzma Im̃anuel.
 15. a) Woid ninck Met sahp temma söhma / eth tem̃a moistap sedda kurjusse erraheitada / ninck sedda hehdt errawallitzeda. b) Woid ninck Met sahp temma söhma / eth tem̃a merckap sedda kurja erraheitada / ninck sedda hehdt errawallitzeda.

[40. peatükk]

 1. Röhmustaket / römustaket münno rahwa / pajatap teije J[um]mal.
 2. Rehckiket Jerusale[mma] kahs armsast / ninck kuhlutaket [tem]mal / eth se rasck kohrm sest k[esckust] nende pehlt on errawottetut. Sest temma pat on andix andtut / sest temma on kahet asjat sahnut / sest Issanda kehst / keicke temma pattude wasto:
 3. Sehl on üx hehl öhest jütteljast körbes: Walmistaket sel Issandal se te / techket se welja pehl öhe tassase te meije Jum̃alal.
 4. Keick orgkut peawat üllendut / ninck keick mehjet / ninck suhret mettat peawat allandut sahma / ninck mea köwwar on / peap öigkex / ninck mea metlick on / peap tassax sahma.
 5. Sest se auw sest Issandast peap nöitetut sahma / ninck keik leeha sahp negkema / eth se Issanda suh rehckip.

[60. peatükk]

 1. Touse ülles / sah walgkex / sest sünno walgkus tullep / ninck se auw sest Issandast tousep ülles sünno pehl.
 2. Sest wata / pimmedus kattap se mah / ninck hemmarus se rahwa / Agkas sünno pehl tousep se Issand / ninck temma auw paistap sünno pehl.
 3. Ninck needt pagkanat sahwat sünno walgkusse sees keima / ninck needt Kunningat se paistusse sees / kumb sünno pehl tousep.
 4. Tösta ommat silmat ülles / ninck wata ümber kouto / Needt sinnaset keick kogkotut tullewat sünno jure / sünno pojat sahwat kougkelt tullema / ninck sünno tüttret körwal kaswatut sahma.
 5. Sihs saht sinna om̃a röhmo negkema ninck körgkistama / ninck sünno südda sahp hend immetellema ninck laotama / kus hend se kogkodus se merre ehres sünno pohle pöhrap / ninck nende pagkanade wegki sünno jure tullep.
 6. Sest se kogko neist Kamelist sahp sünd katma / needt joxjat Midianist ninck Ephast. Nemmat sahwat Sabast keick tullema / kulda ninck wihrocki tohma / ninck se Issanda kihtusse kühlotama.