MAWLANA JALAL AD-DIN RUMI (1207–1273) sündis Balkhis, kuid tema pere oli sunnitud põgenema mongolite sissetungi eest ning lõpuks jäädi pidama Konya linna praeguses Türgis. Pärsia kirjanduse autoritest on u 8000 luuletajat, kellel on oma diivan ehk luulekogu. Nende seast kõige tuntumad ning armastatumad moodustavad nn "suure klassika". Rumi kuulub samuti viimaste hulka.

Islamis eristatakse suurt teed (seaduse ehk šariaadi pimesi järgimist) ja kitsast teed (tariqat). Kitsal teel kõndijaid, sufismi praktiseerijaid, nimetatakse sufideks, aga ka dervišiteks (pärsia k ‚vaene') või fakiirideks (araabia k ‚vaene'). Õpetust kitsal teel olijatele antakse õpetajalt õpilasele suulises vormis. Kuid Rumi peateoses, Mathnawi's (araabia k ‚paarisvärsid'), on eepilises vormis kirja pandud samasugune õpetus sufi teel kõndijale. Oma kordumatuse ning põhjalikkuse tõttu on seda teksti nimetatud ka pärsiakeelseks Koraaniks.

Oluline on ka Rumi sõbrale, Šams ad-Dinile pühendatud luulekogu Divan-e Šams-e Tabrizi. Rumi oli võtnud endale ülesandeks otsida varjatud pühakuid ehk "Jumala sõpru", kes on küll väljavalitud, kuid ei lase seda aimata. Tema esimene avastus oli rändderviš Šams ad-Din (‚usu päike'), kes oli peidus halva iseloomu ja karmi suhtumise taga. Tollest halbade kommetega sufist, Šams ad-Dinist, sai Rumi inspiratsioon, mis oli aluseks Rumi ekstaatilisele luulele. Kuid tõeline avanemine toimus pärast Šamsi kadumist ning tulutuid otsinguid. Tohutust südamevalust sündisidki Rumi kuulsad nelikvärsid, mis on koondatud kogumikku Ruba'iyyat. Sealt ongi võetud Ninniku väravas toodud luuletus.

Mawlana (araabia k ‚isand') Rumi on tuntud ka Mevlevi pöörlevate dervišite vennaskonna loojana. Kord kõndinud Rumi Konya turul, kui ta ühtäkki kuulis kullassepahaamrite rütmilist kõlksumist. See haaranud teda nõnda kaasa, et sündis tuntud pöörlevate dervišite tants. Kuid Rumi õpilased seadis korralikku ordusse Rumi poeg Sultan Walad.

Sufikirjandus kirjeldab tagasiteed või naasmist Jumala/ Armastatu/ loomiseelse seisundi/ Algse mõtte juurde ning loobumist kõigest maisest/ nähtavast selle nimel. Maailm jagatakse nähtavaks ja nähtamatuks. Sufi tee kulgeb just nähtamatuses ning seda ei kirjeldata sufikirjanduses otseselt, vaid üksnes sümbolite keeles. Jumal on armastatu, sufi on armastaja. Armastatu on kuu, ja loor selle ees on mõtlemine ehk pidev muretsemine argielu pärast, mis takistab armastatu tundmist. Armastatu on nagu vesi/ ookean, kuhu sukelduda ja jätta mõtlemine, et sulada armastatuga üheks.


Helen GeršmanRumi lehekülgi
http://www.dar-al-masnavi.org/
http://www.rumionfire.com/
http://www.rumi.net/
http://www.khamush.com/
http://www.iranian.com/Arts/rumi.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

Tuntuim Rumi tõlkija Coleman Barks
http://www.colemanbarks.com/

Rumi foorum kultuuridevahelise dialoogi arendamiseks
http://www.rumiforum.org/server/

Pöörlevate dervišite tants
http://www.mevlana.net/sema.htm
http://www.sufism.org/society/sema.html
http://www.allaboutturkey.com/dervis.htm

sisu