ROBERT CREELEY (21. mai 1926 – 30. märts 2005) on tuntud ameerika luuletaja, keda teatakse ka kui proosakirjanikku ja esseisti. Tema tekstid on olnud märkimisväärselt mõjukad kogu anglo-ameerika kultuuriruumis. Alates 1950. aastate lõpust töötas Creeley õppejõuna erinevate ülikoolide juures, tema viimaseks ametipostiks jäi New Yorgis asuv Browni Ülikool. Mitmete auhindadega pärjatud Robert Creeley sõprade ja toetajate ring oli aukartustäratavalt suur. Nende hulka kuulus mitmeid tuntud nimesid nii kirjandus- kui kunstimaastikult, teiste seas Jack Kerouac, Jackson Pollock, Robert Duncan jpt.

Eesti keeles on Robert Creeley luuletusi seni avaldatud kahel korral (Looming 2001, nr 12, tlk Hasso Krull ja Kalju Kruusa; Ameerika luule antoloogia, koost. Jüri Talvet, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008). Käesolevad tõlked on valitud 2006. aastal ilmunud kogutud luuletustest The Collected Poems of Robert Creeley, 1975-2005 (University of California Press, 2006).

Robert Creeley oli meisterlik visandaja, kes oli paari sõnaga võimeline looma võimsa kujutluspildi. Tema tekstides on sõnadega võrdselt katkestusi, vaikust, mis kõneleb lugejaga sama intensiivselt. Seega ei saa teda mingil juhul pidada jutuvestjaks, kes ladusalt oma lugusid räägib. Pigem vastupidi: tundub, et oma lugusid jutustades soovib ta olla kindel, et just lugeja mängib õhku rippuma jäetud mõtte lõpetamisel võimalikult suurt osa.

Kõige sagedamini näeme korduvat pealkirju "Echo"/"Echoes", mis paljastab ka ühe olulisima motiivi: kaja, mida võib tõlgendada kui mälestust, mälupilti, mida ta lugeja jaoks püüab taastada, või, nagu on tõlkinud Kalju Kruusa, kui kajastusi. Ja nõnda jääb kajana tundlikule lugejale kummitama ka Creeley ise − läbi oma keerulise sõnakasutuse ja kummituslike kujundite.


Laura NoodaperaRobert Creeley kohta
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Creeley
http://www.poets.org/poet.php/prmPID/184
http://www.poetrypreviews.com/poets/poet-creeley.html
http://www.nzepc.auckland.ac.nz/authors/creeley/index.asp
http://epc.buffalo.edu/authors/creeley/

Robert Creeley luuletusi
http://www.americanpoems.com/poets/Robert-Creeley
http://www.2river.org/2RView/2_4/poems/creeley.html

Robert Creeley helisalvestisi
http://wings.buffalo.edu/epc/linebreak/programs/creeley/
sisu