MINA LOY (1882-1966) looming asus tema kaasajal kahtlemata modernismi perifeerias. Kuigi ta kirjutas peamiselt ajal, mida võib pidada revolutsiooniliseks igas eluvaldkonnas, olid valitsevad siiski teatud normid, mille eiramine Loy'le populaarsust ei toonud. Needsamad sotsiaalsed piirangud leiavad tema luules ka enim käsitlemist. Olulisel kohal on traditsioonilise naiskuvandi ja binaarsete soorollide lõhkumine (ilmselt ka põhjus, miks tema taasavastajaks on just feministlik kirjanduskriitika).

Loy üritas oma loomingus vabaks kirjutada mehi sama palju kui naisi. Loy mõjutajateks võibki pidada teisi mõtlemise ja olemise vabaks kirjutajaid modernismis – Henri Bergson, futuristid, Gertrude Stein. Traditsioonide purustamisega läks Loy nii kaugele, et võttis endale vabaduse aeg-ajalt ise sõnu välja mõelda.

Kaasaaegsete jaoks etendas Loy femme fatale'i, kelle pilkupüüdev ja eelkõige naiselik välimus ei toetanud tema otsekohest ja lausa pornograafiliseks peetud loomingut. Ezra Pound nimetas Loy kirjutamisviisi logopeia'ks ehk eelkõige intellekti köitvaks luuleks ja seostas seda maskuliinseks peetud loominguga, mis aga oli vastuolus Loy vägagi naiselikuna tajutud avaliku kuvandiga. Loy luule mõjub novaatorlikuna ka praegu.

Mina Loy astus mu magistritöö teemaks. Kirjutasin selle Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse õppetoolis, töö valmis kevadel 2007. Uurisin Loy'd ja tema luulet modernismi kontekstis. Tekstid on tõlgitud väljaandest The Lost Lunar Baedeker, ed. by Roger L. Conover. New York: Carcanet, 1997. Paljud luuletused ongi alles selles raamatus esmakordselt avaldatud.

Angloameerika vihikus on Loy kõrvale paigutatud modernismi tuntud suurkujud GERTRUDE STEIN (1874-1946) ja H. D. (HILDA DOOLITTLE, 1886-1961). Steini elu kohta võib lugeda tema romaanist "Alice B. Toklase autobiograafia" (The Autobiography of Alice B. Toklas, 1933, e.k 1985), tema luulet varem eesti keelde tõlgitud ei ole. Siinsed tõlked on tehtud kogust "Hellad nööbid: esemeid, toitu, tube" (Tender buttons: objects, food, rooms, 1914). H. D. luule on samuti eesti lugejale tundmatu. Tõlkimisel on kasutatud väljaannet Collected Poems 1912-1944, ed. by Louis L.Martz (New York: New Directions, 1986).


Kadri Kosk
Mina Loy lehekülgi
http://www.cwru.edu/artsci/engl/VSALM/mod/wolkowski/main.html
http://www.poets.org/poet.php/prmPID/95
http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/g_l/loy/loy.htm
http://www.poetrypreviews.com/poets/poet-loy.html
http://www.francisnaumann.com/Daughters%20of%20DADA/Loy.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mina_Loy
Mina Loy luuletusi
http://www.poemhunter.com/mina-loy/
Mina Loy käsitlusi
http://www.literaryhistory.com/20thC/Loy.htm

Gertrude Steini lehekülgi
http://www.ellensplace.net/gstein1.html
http://epc.buffalo.edu/authors/stein/
http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/s_z/stein/stein.htm
http://kirjasto.sci.fi/gstein.htm
http://www.poets.org/poet.php/prmPID/315
http://en.wikipedia.org/wiki/Gertrude_Stein
Gertrude Steini luulekogu Tender Buttons terviktekst
http://www.bartleby.com/140/index.html

H. D. lehekülgi
http://www.imagists.org/hd/
http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/g_l/hd/hd.htm
http://www.poets.org/poet.php/prmPID/234
http://www.enotes.com/feminism-literature/h-d
http://en.wikipedia.org/wiki/H._D.
H .D. luuletusi
http://rpo.library.utoronto.ca/poet/99.html
http://www.poemhunter.com/hilda-doolittle/
H. D. luulekogu Hymen terviktekst
http://digital.library.upenn.edu/women/doolittle/hymen/hymen.html

sisu