SYLVIA PLATH (1932 Boston – 1963 London) on anglo-ameerika 20. sajandi tähtsamaid naisluuletajaid, esseist, avaldanud ka lühijutte ja ühe poolautobiograafilise romaani The Bell Jar (e k "Klaaskuppel"). Lõpetas 1955. aastal Smithi Kolledži summa cum laude, lõputöö teema oli lõhestunud isiksus Dostojevski romaanides. Kolledžipäevil registreeriti esimesed ametlikud suitsiidikatsed, viibis mõnda aega McLeani haiglas psühhoteraapial. Plathil diagnoositi bipolaarne meeleoluhäire ehk maniakaal-depressiivne psühhoos. Õpingud jätkusid Inglismaal Cambridge'i Ülikoolis. 1956. aastal abiellus ta inglise poeedi Ted Hughesiga. Sylvia Plath lõpetas oma elu 11. veebruaril 1963. aastal enesetapuga.

Isiklikust tõlkimiskogemusest meenub Plathi elitaarne ja haritud sõnakasutus, mis enamasti vabavärsilise ja kohati ekspressiivse, esmapilgul suisa meelevaldse luule taga toob esile subtiilsemaid, teadlikke seoseid, meeleheitliku inimkogemuse lahkamist täpsete ja kontrollitud kujunditega. Plathi luulekujundi mõte on minu meelest iseloomustada konkreetset inimkogemust (kas füüsilist või vaimset) objektiivselt – kujund ei ava mitte luuletaja isiklikku perspektiivi (näiteks tema suhet isaga, abikaasaga, lastekasvatamisega või mõnda psühhoanalüütilist kompleksi), vaid iga suvalise samas olukorras viibiva X-i elukogemise pinna all peituvat õudu, millele Plath läheneb piisavalt resigneerunud kummastusega, nii et see muutuks kirjeldatavaks. Tundub, et Plathi luules domineerib kibestumisega tembitud kõledus, lootust väga palju pole, see muundub enamasti irooniaks. Kuid võib-olla väljendas ta lootust teisel tasandil, nimelt sõnade kõlaga mängimises. See vihjab vormiteadlikule konstruktsioonile – kui kuulata Plathi oma luulet ette lugemas, võib tähele panna rõhutatud irdriime ja alliteratsioone.


Henrik Sova
Sissejuhatus Sylvia Plathi luulesse
http://en.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath
http://www.sylviaplath.de/
http://www.kirjasto.sci.fi/splath.htm
http://www.neuroticpoets.com/plath/
http://www.sylviaplath.info/index2.html

Edasijõudnutele
http://www.plathsymposium2007.org/
http://www.questia.com/library/literature/sylvia-plath.jsp

Sylvia Plathi luuletused
http://www.stanford.edu/class/engl187/docs/plathpoem.html

Sylvia Plathi luuletuste analüüse
http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/m_r/plath/plath.htm
http://poetry.suite101.com/article.cfm/plaths_daddy
http://american-poetry.suite101.com/article.cfm/sylvia_plaths_daddy
http://poetry.suite101.com/article.cfm/plaths_morning_song
http://modern-american-fiction.suite101.com/article.cfm/sylvia_plaths_the_bell_jar

Sylvia Plathi efekt ja bipolaarne meeleoluhäire
http://en.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath_effect
http://www.apa.org/monitor/nov03/plath.html
http://bipolar.about.com/cs/celebs/a/sylviaplath.htm

Sylvia Plathist eesti keeles
http://et.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath
http://lepo.it.da.ut.ee/~lkk/konspektid/fem/sylvia_plath.htm
http://www.postimees.ee/080904/videod/143561.php

sisu