Heebrea luuletaja T. CARMI (1925-1994) on pärit New Yorgist; tema sünnipärane nimi on Carmi Charney, ameerikapärane kodanikunimi aga Ted Carmi, mille lühendatud vormi ta kasutas luuletajanimena. Hariduse sai T. Carmi USAs, Yeshiva ja Columbia ülikoolides, kahekümneaastaselt kolis Eretz Yisraeli. Seal läks ta kõigepealt rindele, sõdides Palestiina põliselanike vastu, seejärel teenis Iisraeli armees lennuväeohvitserina. Hiljem on T. Carmi toimetanud heebrea kirjandusajakirja Massa, pidanud mitmesuguseid akadeemilisi ameteid ning koostanud kaks heebrea luule antoloogiat inglise keeles (1965 ja 1981).

T. Carmi on avaldanud hulga heebreakeelseid luulekogusid. Kuuekümnendate aastate lõpul jõudis üks neist Eestisse, tollal veel noore tõlkija Kalle Kasemaa lugemislauale. Tegu oli Šveitsis ilmunud kakskeelse valikkoguga Nahaš hannehošet ("Vaskmadu"), kus heebrea teksti toetas saksakeelne tõlge. "Õppisin tol ajal heebrea keelt ja need olid mu esimesed tõlked heebrea keelest" (K. Kasemaa Ninniku toimetusele 20. 5. 2003). Seega on Ninniku lugeja ees meie ühe teenekama hebraisti seni avaldamata esmatõlked. Toimetus tänab Kalle Kasemaad lahke abi ja osavõtu eest.


Hasso KrullIisraeli kultuuri ja sionismi lehekülg
http://www.jafi.org.il/education/100/people/people.html


sisu