Guillaume Apollinaire

Prantsuse keelest Lauri Sommer

MIRABOO SILD


Seeni jyykõnõ juusk miq hoitmisiga yteh
s´oo Miraboo silla alt läbi
kas om yks meeleh tuu, et ilo tulõ
kygõ halu perrä

Kelläkene noq üü alostust lüü, päävaq lääväq jo arq, ma-ks kygõ viil ooda

Ütte põimit ommaq silmaq ni käeq, a tah all
mi üsähtüisi sillast
müüdä lätt igäväne väsütside kaehuisi vuur´

Kelläkene noq üü alostust lüü, päävaq lääväq jo arq, ma-ks kygõ viil ooda

Hoitminõ arq lätt niguq vesi
hoitminõ lätt – võeh, aiglanõ kylh om taa elo
ja rassõhõhõ vaotas miq pääle lootus

Kelläkene noq üü alostust lüü, päävaq lääväq jo arq, ma-ks kygõ viil ooda

Kaovaq päävaq ni nädäliq
tulõ-i imp tagasi olnuq aig ei armuq
Sein ynnõ juusk Miraboo silla all

Kelläkene noq üü alostust lüü, päävaq lääväq jo arq, ma-ks kygõ viil ooda


Guillaume Apollinaire

Hasso Krull

Maarja Kangrosisu