GAIUS VALERIUS CATULLUS (84-54 e.m.a.) on üldiselt tuntud kahemõtteliste armastusluuletuste ja peente pilkesalmide autorina. Latinistid tunnevad ta tekste märksa intiimsemal moel kui tõlgete lugejad, sest paljud Catulluse naljad on tõlkimatud. Vanade roomlaste seksuaalsed tavad on tänapäeva lugejale tundmatud, seepärast nõuab nii mõnigi rõvedus üksikasjalisi kommentaare. Antoloogiatesse valitakse Catulluse loomingust enamasti ühtesid ja samu tekste, mis avaliku etlemise ajal ei sunniks kedagi punastama.

Lühike Caesarit sihtiv epigramm (kanoonilises korpuses järjenumbriga 93) ei ole sisult ropp, küll aga catulluslikult terav. Kuigi Catullus ise poliitikas ei osalenud, oli tal Rooma poliitikute seas lähedasi sõpru, kellele Caesari edu sugugi ei meeldinud. Epigrammi täpne kontekst pole teada, kuid Suetoniuse kirjutatud Caesari eluloost saame teada, et Caesarit häiris see rünnak tõsiselt. Caesari jaoks oli oluline isiklik populaarsus, millele ta rajas oma poliitilise karjääri; nimeka luuletaja halvakspanu kahtlemata kahjustas seda. Caesar püüdis Catullust tagajärjetult enda poole võita. Lõpuks tuli talle appi Catulluse isa, omakorda Caesari sõber: leppimine toimus arvatavasti Veronas, isa majas, 54. aasta talvel e.m.a.

Epigramm põhineb rooma kõnekäänul, mille struktuur sarnaneb eestikeelsele ütlemisele "ma ei tea sellest musta ega valget". Kes ei tea Caesarist musta ega valget, ei tea temast midagi: kui seda ei tahetagi teada, on tegemist üleoleva solvanguga. Kõnekäänulise põhja tõttu on seda lühikest teksti tõlgitud väga erinevalt. Üks uuemaid ingliskeelseid versioone, 1998 ilmunud James Michie tõlge, kõlab järgmiselt:

Ceasar, I have no great desire
To stand in your good graces,
Nor can I bother to enquire
How fair or dark your face is.

Seevastu Peter Whigham on oma väga populaarses tõlkes 1966. aastast läinud hoopis teist teed:

Utter indifference to your welfare, Caesar,
is matched only by ignorance of who you are.

Ometi saab tõlkija minna veel palju kaugemale. "Ninniku" värav pakubki 12 eestikeelset versiooni, mis toovad Catulluse epigrammi tänapäevale lähemale. Muid eestikeelseid Catulluse-tõlkeid vt "Rooma kirjanduse antoloogia", Tallinn, 1971, lk 248-257.


Hasso KrullEpigrammi grammatiline analüüs, vt Catullus
http://www.perseus.tufts.edu/
Veel Catulluse tõlkeid
http://aphrodite.jaze.net/~catullus/
Charles Bukowski keskuse latinistid
http://www.obscure.org/obscene-latin


Gaius Valerius Catullus

Hasso Krull

Lauri Kitsniksisu