Värav


Akkadi armuloits: kiilkirjatahvel

Transkriptsioon Amar Annus
Häya ir'emam (y)era''am

Akkadi keelest Amar Annus
Vetejumal armastab Iharust

Akkadi keele põhjal Hasso Krull
(a) Armastust tarkus armastab
(b) Ishtar


Akkadi keele põhjal Kirsti Oidekivi
looritas ta pilgu armastus

Akkadi keele põhjal Contra
(a) hea tore asi on amore
(b) Amor armastab armunuid

Loits ja tõlked (Amar Annus, Hasso Krull)

sisu