ANDREA ZANZOTTO on sündinud 1921. aastal Veneto maakonnas Pieve di Soligos, kus ta elab praegugi. Tema esikkogu Dietro il paesaggio ilmus aastal 1951 ning juba selles tulevad ilmsiks Zanzotto edaspidise loomingu kaks võtmesõna: maastik ja alateadvus. Veneto maastike ja psyche maastike kaardistamise peen töö jätkub ka kogudes Elegia e altri versi (1954), Vocativo (1957) ja IX Ecloghe (1962), kusjuures viimasest alates muutub Zanzotto toon märksa iroonilisemaks. Padova intellektuaalsetes ringkondades (Zanzotto on lõpetanud Padova ülikooli) tutvus poeet Lacani psühhoanalüüsialaste kirjutistega ning Lacani teoorial, iseäranis tema ideedel alateadvuse struktureerituse ja reaalse sfääri tabamatuse kohta, on alates Vocativo'st Zanzotto loomingus oluline koht.

Vahest kõige enam on Lacani mõjusid tunda Zanzotto järgmises kogus La Beltá (1968), mida kriitikud on nimetanud 20. sajandi II poole itaalia luule tippsaavutuseks. La Beltá ideelt ja vormilt nõtketest luuletustes esineb palju nn. tähistaja pinnal libisemisi, kõlalisi assotsiatsioone ja sõnamänge, kogelemise- ja lalinaefekte; ilmselt kuuluvad need luuletused ka Zanzotto kõige raskemini tõlgitavate hulka.

Seitsmekümnendatel ilmunud kogudes Pasque (1973), Filó (1976) ja Galateo in bosco (1978) muutub Zanzotto keeleline materjal üha kirevamaks: autor kasutab siin küll ladina, küll provanssaali keelt, nii massimeedia sloganeid kui ülevaid petrarkisme, Filó's kirjutab ta nii veneto dialektis kui petél'is, treviso omapärases lastekeeles.

Koos järgnevate kogudega Fosfeni (1983) ja Idioma (1986) moodustab Galateo nn. mütoloogilise triloogia; müütilisuse ja kosmogoonilisuse suunas liiguvad ka Zanzotto hilisemad luulekogud Meteo (1998) ja Sovrimpressioni (2001).
Lacani kõrval tõstetakse Zanzotto olulisematest mõjutajatest esile tavaliselt veel Ungarettit, Leopardit, Mallarmé'd ja Hölderlini. Muusikutest on keele ja kõlaga eksperimenteerivat Zanzottot kõrvutatud Luigi Nonoga (kes muide hindas Zanzotto luulet väga kõrgelt).

Zanzottot on tema loomingu eest ohtrasti premeeritud; tähtsamate auhindade hulka kuuluvad Viareggio auhind 1979., Librex-Montale auhind 1983. ja Feltrinelli auhind 1987. aastal.


Maarja KangroZanzotto lehekülgi ja luulet
http://www.ilportoritrovato.net/html/zanzotto1.html
http://web.infinito.it/utenti/k/karbogha/zanzotto.htm
http://www.club.it/autori/grandi/andrea.zanzotto/indice-i.html

Zanzotto kohta
http://www.millennium.xnet.it/authors/c_zanzotto.html
http://www.press.uillinois.edu/s97/zanzotto.html
http://userhome.brooklyn.cuny.edu/bonaffini/DP/zanzotto.htm
http://www.maulpoix.net/zanzotto.html
http://www.engeler.de/zanzotto.html
http://www.wapol.org/ornicar/articles/dcc0112.htm

Zanzotto essee "The Future and the languages"
http://www.millennium.xnet.it/authors/zanzotto.html

Intervjuu Zanzottoga
http://www.clarence.com/contents/cultura-spettacolo/societamenti/speciali/010628specchio/zanzotto/intervista.html


sisu