See AKKADI ARMULOITS pärineb ajast u. 2300 eKr ja on leitud Kishi linnast (põhjapoolne Mesopotaamia). Kuna on olemas ainult üks hästi säilinud üleskirjutus, ei kuulu ta loitsude kaanonisse, olles seega unikaalne. Kirjutatud on ta vana-akkadi keeles, mida hästi ei osata tõlkida, seetõttu on seal palju raskeid kohti ja kindla tõlgenduseta sõnu. Tekst koosneb dialoogist maagi (ehk loitsupreesti) ja õnnetult armunu vahel. Võibolla saatsid rituaali maagilised toimingud, kuid tekstis pole neid kirjeldatud.

Siin ilmuvatest tõlgetest on Amar Annuse oma tehtud akkadikeelsest kiilkirjast, Hasso Krulli, Kirsti Oidekivi ja Contra tõlked aga põhinevad Amar Annuse rikkalikult kommenteeritud reaalusel. Tõlgete erinevus pole seega üksnes stiililine, vaid tuleneb ka teksti enese lünkadest, hargnemistest ja tähenduste rohkusest.


Amar Annus, Hasso KrullEesti Assüroloogia Selts
http://www.ut.ee/klassik/eas/

Briti Muuseumi Mesopotaamia-lehekülg
http://www.mesopotamia.co.uk/menu.html

Electronic Tools and Ancient Near Eastern Archives
http://www.etana.org/

Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
http://www-etcsl.orient.ox.ac.uk/


Akkadi armuloits: kiilkirjatahvel

Transkriptsioon (Amar Annus)

Amar Annus

Hasso Krull

Kirsti Oidekivi

Contrasisu