RAINER MARIA RILKE (1875-1926) "Kornet Christoph Rilke armastus ja surm" (Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke) on proosaluule vormis kirjutatud lühijutt. Rilke parandas teksti korduvalt ja 1899 kirjutatud raamat jõudis trükki alles 1906. aastal. Antud tõlke aluseks on 1912 Inseli sarjas ilmunud variant, mis tolleaegsel Saksamaal kiiresti kultusraamatu staatuseesse tõusis. Luuletaja ise aga jäigi teose suhtes kriitiliseks.

Raamat räägib noorest kornetist ehk lipukandjast, Christoph Rilkest, sõjakäigul türklaste vastu 17. sajandi sõdades. Lugu noorest sõdurist, koos tema unistuste, hirmude ja igatsustega saavutas tõelise menu kahe maailmasõja ajal, leides tee paljude sõdurite seljakottidesse. Osalt just selle pärast vajuski "Kornet" hiljem unustusse, aga on nüüd taas populaarsust võitnud, sest ta käsitleb teemasid, mis kõnetavad inimesi erinevatel aegadel.

Ninnikus on Rilke loomingust varem ilmunud "Panter" Triin Soometsa, Kalju Kruusa ja Andreas Kalkuni tõlkes, ning "Sonetid Orpheusele" I-VI Paul Kuuse tõlkes. Eesti keelde on tõlgitud veel "Duino eleegiad" (2005, kakskeelne, tlk Mati Sirkel), essee "Armastusest" (2007, tlk Tiiu Relve) "Kirjad noorele luuletajale" koos mõnede luuletustega (1995, tlk Tiiu Relve ja Ain Prosa") ning romaan "Malte Laurids Brigge ülestähendused" (1989, tlk Tiiu Relve).


Erki Lind
Rilke kohta
http://www.poetryfoundation.org/bio/rainer-maria-rilke

"Kornet Christoph Rilke" saksa keeles
http://www.gutenberg.org/files/24043/24043-h/24043-h.htm

Rilke tekste saksa keeles
http://www.gutenberg.org/browse/authors/r#a846
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/2005/rilke_elegien/
http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2033157/1/LOG_0000/
sisu