Tundub, et tänapäeva Austrias on rahvusluse teemat kõige humoorikamalt käsitlenud FRANZOBEL (s. 1967), kodanikunimega Franz Stefan Griebl. Igatahes algab tema naljaluuletuste kogu "Lõbustuspark" (Luna Park, 2003) otsekui programmilise tekstiga "Österreich ist schön" ("Austria on ilus"), mis näib aina ühemõtteliselt sisendavat pealkirjas väljendatud mõtet, kuid jõuab selle kaudu täiesti ootamatute järeldusteni. Hiljem on Franzobel avaldanud veel samanimelise muinasjuturaamatu (2009), mis tegelikult sisaldab üht poliitilise sisuga esseed, draamateksti ja erinevate sisserändajate vaatepunktist kirjutatud loomislugusid (näiteks poola, türgi, bulgaaria, serbia jne). Muu teksti vahele on seal lk. 38 pikitud ka seesama luuletus, kuigi peidetult, värssideks liigendamata.

Tõsiasi, et "Österreich ist schön" ilmus naljaluuletuste kogu avaluuletusena, sunnib teksti lugema iroonilises võtmes. Samas on sellel luuletusel teisigi tasapindu, mis tulevad hästi esile Ninniku värava erinevates tõlgetes. Üks keskseid küsimusi on tõlkimisel mõistagi see, millega asendada keskne pärisnimi? Kunagi kirjutas Jüri Üdi oma raamatusse "Selges eesti keeles" otsekohese ettekirjutuse: "Selle raamatu tõlkimisel palun teha pealkirjas muudatus vastavalt keelele, milles tõlge." Franzobel minu teada midagi niisugust öelnud ei ole, kuid "Österreich ist schön" näib seesugust lahendust siiski esile kutsuvat. Võiks ka küsida, mis muudab teksti tähendust rohkem, kas pärisnime asendamine nimega, mis viitab võõrale maale (Austria pro Österreich) või hoopis nimega, mis viitab oma maale (Eesti pro Österreich)? Esimesel juhul muutub täielikult viite struktuur, teisel juhul viite objekt. Ärgem unustagem sedagi, et saksa keeles tähendab österreich sõnasõnalt "idariik", s.t pärisnimesse on juba sisse kirjutatud väline vaatepunkt. Kuidas kõlaks Franzobeli luuletus, kui tõlgiksime ta innuiti silpkirja?

Franzobelilt on varem eesti keeles ilmunud katkend näidendist "Meyerling" (Looming nr. 11, 2002, tõlkinud Katrin Kaugver).


Hasso Krull
Franzobel

Maarja Kangro

Mart Kangur

Kristjan Haljak

Maarja Pärtna

Contra

Asko Künnap

Carolina Pihelgas

Hasso Krullsisu