JACQUES ROUBAUD (s. 1932) on väga mitmekülgne prantsuse luuletaja, kes on kirjutanud ka lastele, teinud koostööd kunstnike ja heliloojatega ning avaldanud romaane ja esseid. Oma esimese luuleraamatu "Varased luuletused" (Poésies juvéniles) avaldas ta Louis Aragoni toetusel juba kaheteistaastaselt. Kirjanduse kõrval köitis Roubaud'd aga matemaatika, ja nii jättis ta kirjandusõpingud varakult pooleli, kaitses esimese doktorikraadi hoopis sellel alal ja asus 1959 tööle Pariisi Ülikoolis (Nanterre) matemaatikaprofessorina.

1966 kutsus Raymond Queneau ta eksperimentaalse kirjanduse rühmitusse OuLiPo (Ouvroir de littérature potentielle). Sattunud sobivasse seltskonda, hakkas Roubaud välja mõtlema mitmesuguseid uusi nippe eksperimentaalsete teoste loomiseks. Juba noorena oli ta vaimustunud rangetest vormidest: eriti meeldis talle sonett, prantsuse soneti ajaloost kirjutas ta teise doktoriväitekirja. OuLiPo aga inspireeris Roubaud'd kirjandusele veel süsteemsemalt, tõesti matemaatiliselt lähenema. Seepärast toetuvadki tema luuleraamatud sageli mingile kontseptuaalsele mustrile: tuntumaid näiteid on 361 tekstist koosnev sonetikogu, kus luuletused vastavad go-lauamängu nuppudele (180 valget ja 181 musta nuppu).

Ninniku tekstivalik on võetud raamatust "Linna kuju muutub kahjuks rutem kui inimese süda" (La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains, 1999). Selles kogus on sada viiskümmend teksti, mis enamasti otseselt seostuvad Pariisiga ja on tavaliselt üles ehitatud ainult ühele lihtsale võttele. Kõik tõlgitud luuletused pärinevad alapeatükist "Kuus loogikapala" (Six petites pičces logiques), mis seisab teistest veidi eraldi, sest linnale viidatakse siin harva. Selle asemel valitseb dialoogiline vorm, kus tegelasteks näivad olevat peaaegu abstraktsed olendid. Roubaud' raamatutest pole kuigi lihtne antoloogilisi tekste välja noppida, need tekstid on aga suhteliselt iseseisvad ega nõua konteksti täpsemat määratlemist. Teatav koomiline rangus, mis ka päris hooletule lugejale märkamatuks ei jää, võiks olla heaks teejuhiks kogu Roubaud' loomingu juurde.


Hasso Krull
Jacques Roubaud biograafia
http://www.egs.edu/faculty/jacques-roubaud/biography/

Intervjuu Jacques Roubaud'ga
http://bombsite.com/issues/108/articles/3304

Jacques Roubaud loeb tekste raamatust "Linna kuju muutub kahjuks rutem kui inimese süda"
http://writing.upenn.edu/pennsound/x/Roubaud.php

Roubaud kõne "Luule kaitseks"
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/collection/article_item/int_article/366

sisu