Gulzar

Hindi keelest Asko Künnap

NAABER


Päevade kaupa kasvab
naabri majas vaikus:
ei röögi seal raadio,
öösel üle õue
taldrikud ei lenda.

Pere põlatud peni
käib kerjamas süüa,
vaid ööseks kaob koju,
kus lävepakule
ta sirutab enda.
Naaber kadund,
vaikus majas,
öösel õues
nõud ei lenda.

Üksnes peni,
kerjand süüa,
ööseks koju
hiivab enda.
Möödub päevi, vaikus on
sealpool külatanumat,
tirts ei häälitse, ei konn,
ammutata anumat,
pang ei kolksu kaevul.

Näe, naabri koeraroju
söönd ära kõik mis pakun,
ta sörgib ööseks koju
et armsal lävepakul
suigatada vaevu.
Gulzar

Transkriptsioon ( Mathura)

Mathura

Lauri Pilter

Aare Pilv

Maarja Pärtna

Carolina Pihelgas

Hasso Krullsisu