NICOLETA ESINENCU (s. 1978) on moldova dramaturg, lavastaja ja performance-kunstnik, Moldova teatrielu üks suuremaid raputajaid. Ta on õppinud Chişinău Kunstiülikoolis teatriteadust ja stsenograafiat, töötanud 2002-2005 Chişinăus Eugène Ionesco nim teatris dramaturgina. Pärast Moldova teatrielu kohta väga avatud mõtlemisega trupi laialiminekut asutas Esinencu oma trupi Mobile European Trailer Theatre, mis koondas erinevaid näitlejaid ja kunstnikke. Ta on teinud koostööd paljude teiste uuendusmeelsete truppidega nii Moldovas, Rumeenias, Saksamaal, Prantsusmaal jm, kodumaal ametlikes teatrites tema näidendeid lavastada ei võeta. Esinencu näidendid tegelevad väga otsekohesel ja karmil keelel ühiskonna valupunktidega – seksismi, isikuvabaduste piiramise, identiteediküsimuste, inimkaubanduse, vangide olukorraga jne. Alates 2009. aastast on ta Euroopa Kultuuriparlamendi liige.

"FUCK YOU, Eu.ro.PA!" valmis 2003 Saksamaa loomemajas Akademie Schloss Solitude, mis on näidendi ka oma raamatusarjas originaalkujul ja saksakeelses tõlkes välja andnud. Näidend oli lühikest aega Moldovas ja Rumeenias laval ja pälvis Rumeenia näidendipreemia Dramacum. Chişinăus etendades tuli pealkiri võimude survel ära vahetada, kuid peagi pärast pealkirjavahetust võeti lavastus kavast maha. 2005 loeti näidend ette Veneetsia biennaali Rumeenia paviljonis, samuti ilmus tekst Rumeenia festivalikataloogis. See tekitas nii Rumeenias kui ka Moldovas väga suure poliitilise skandaali, arutelu jõudis koguni riikide parlamentidesse. Esinencu tekstis ning eeskätt selle avaldamises nähti Rumeenia ja Moldova Euroopa-püüdluste vastast väljaastumist ning riiklike huvide jalge alla tallamist, laiemas avalikkuses olid aga küsimuse all loomingulise vabaduse ja avaliku keelekasutuse piirid.

Ninniku tõlge on valminud Zsuzsa Selyemi ungarikeelse tõlke alusel (ilmunud Transilvaania ajakirjas A Hét 12.01.2006), hiljem võrdlesin ja ühtlustasin seda rumeeniakeelse originaaliga. Kuna ma esialgu lugesin teksti poeemina ja sain alles pärast tõlkimist teada, et tegemist on monodraamaga, järgib siinse tõlke värssjaotus ungari tõlget – originaalis on read kohati tunduvalt pikemad, samuti on mõnel pool reavahetuse asemel kasutatud kaldkriipsu. Autor ise on öelnud intervjuus ajakirjale Színház, et tema näidendeid on käsitletud nii draama, luule kui ka proosana, kuid vormiküsimus teda ei huvita, tema kirjutab tekste, mis oleksid teravad otsevastused maailmale ning tekstide rütm ja energia tuleb vastuse enda olemusest.


Lauri Eesmaa
Esinencu koduleht
http://www.esinencu.md/

Esinencu "FUCK YOU, Eu.ro.PA!" rumeenia keeles
http://www.tiuk.reea.net/10/fuck.html

Esinencu loeb oma näidendit ette
http://www.youtube.com/watch?v=rBWCdHrMKSg&feature=related

Prantsuse lavastuse reklaam
http://www.youtube.com/watch?v=OfWTdyQxk-g&feature=related

Saksa-Bulgaaria lavastuse reklaam
http://www.youtube.com/watch?v=-OHOhHGVgkc&feature=related

Näidendit "Antidot" tutvustav klipp
http://www.youtube.com/watch?v=qJS6TgwtPMk&feature=related

Esinencu essee "Who the Fuck Is Mariana?"
http://www.goethe.de/kue/the/pro/atf/esinencu_essay2_dt_lay.pdf (saksa keeles)
http://www.goethe.de/kue/the/pro/atf/esinencu_essay2_en-lay.pdf (inglise keeles)sisu