GHALIB (vahel ka Mirza Ghalib) sündis 27. detsembril 1797. aastal Agra linnas Põhja-Indias, praeguse Uttar Pradeshi osariigi territooriumil. Ehkki Ghalib oli luuletajana oma eluajal vähetuntud, on ta hiljem tõusnud üheks olulisemaks ja mõjukamaks luuletajaks urdukeelse kirjanduse ajaloos. Selle kinnituseks on tema tänapäevalgi püsiv populaarsus Pakistanis ja Indias ning Lõuna-Aasias laiemalt. Ghalibi luules kajastub selgelt tema filosoofiliselt otsiv meel ja maailmavaade: Ghalib oli oma usutunnistuselt liberaalsete seisukohtadega sufi, kes uskus, et Jumalat tuleb otsida mitte väljaspoolt, vaid enese seest ning ta kutsus inimesi üles järgima pühakirjade tuuma, jäämata kinni üksikasjadesse. Tema luuletustes esineb seetõttu ka kriitikat vaimuliku ülikkonna suhtes, kes tema hinnangul rõhusid liigselt traditsionalismile ja reeglitele. Olulise osa Ghalibi luulest moodustavad ghazalid ehk armastuslaulud, milles armastuse objekt võib olla nii maine kui taevane – või mõlemat korraga. Ghalib suri Delhis 15. veebruaril 1869. aastal. Tema hauakambrist Chausath Kambhas (Delhis) on tänapäevaks saanud omalaadne palverännakupaik. Urdukeelsete luuletuste kõrval on Ghalibist maha jäänud ka mõned pärsiakeelsed värsid. Käesolevate tõlgete tarbeks on originaalide kõrval kasutatud eeskätt K.C. Kanda ingliskeelseid tõlkeid.

MUHAMMAD IQBAL sündis 1873. aastal Indias, Punjabi osariigis. Ta omandas oma hariduse Punjabi pealinnas Lahore'is ning jätkas haridusteed Cambridge'is Inglismaal, õppides filosoofiat. 1922. aastal rüütliks löödud Iqbal saavutas 20. sajandi olulisima islamiusulise india luuletaja maine juba oma eluajal. Luuletaja looming sidus traditsioonipidevad veendumused uudse sotsiaalse ja poliitilise olukorraga. Kirjandusteadlased on üksmeelsel arvamusel, et Iqbali luule on osutanud suurt mõju teistele urdukeelsetele autoritele, seda nii luuletuste kirjandusliku kvaliteedi kui ka mõttekäikude laia haarde poolest. Pärast tema surma 1938. aastal on tema kuulsus vaid kasvanud ning tema looming on jõudnud ka lääne lugejateni. Siinsete tõlgete puhul on kasutatud V.G. Kiernani inglisekeelsete versioonide abi.


Mathura
Ghalib
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirza_Ghalib
http://www.ghalib.org/
http://gdhar.com/2005/06/26/an-ode-to-mirza-ghalibs-haveli/

Ghalibi luulet urdu ja inglise keeles
http://www.ghalib.org/Ghazals/Ghazals%201-50/g001.html
http://www.lib.virginia.edu/area-studies/SouthAsia/Ideas/ghalib.html


Muhammad Iqbal
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Iqbal
http://www.allamaiqbal.com/
http://en.qantara.de/wcsite.php?wc_c=8324


sisu