NINNIKU on esimene ainult tõlkeluulele keskendunud eestikeelne ajakiri. NINNIKU eesmärk on laiendada kaugemate ja lähemate luuleruumide tundmist nii ajalises kui geograafilises mõttes. Samuti on NINNIKU eesmärk avardada eestikeelse tõlkeluule publitseerimise võimalusi, tutvustada tõlkijate uuemat loomingut, muuta kõigile kättesaadavaks tekstid, mis muidu jääksid kättesaadavaks ainult väikesele ringile, tuua nähtavale luuletõlke erinevad suunad ja võimalused ning intensiivistada diskussiooni.

NINNIKU ilmub muutuvate vaheaegadega. NINNIKUT toimetavad Hasso Krull ja Carolina Pihelgas, ajakirja valmimisega on seotud ka TLÜ EHI Luuletõlke Stuudio. 2001-2010 toimetasid NINNIKUT Hasso Krull ja Kalju Kruusa. Kõik kaastööd ja arvamused on oodatud aadressil ninniku@eki.ee . NINNIKU on valmis avaldama nii traditsioonilisi luuletõlkeid kui ka riskantsemaid lahendusi.

Ajakirja nimi NINNIKU tuleb jaapani keelest ja tähendab küüslauku. See on laenatud gujarati luuletaja Sujata Bhatti luuletusest NINNIKU. Sümbolluuletus viitab ajakirja taotlusele ületada keelelised ja kultuurilised piirid selle India päritolu köögivilja sarnaselt, mis kõiki eelarvamusi õõnestades on levinud igale mandrile ja mille tervistavat mõju me hästi tunneme.

NINNIKU põhimõte on toimida ilma sissetulekute ja väljaminekuteta. Honorari ei maksta ja tellimine on tasuta. Tellimiseks tuleb saata kiri aadressil ninniku-tellimine+subscribe@googlegroups.com. Uue numbri ilmudes saab iga tellija teate. NINNIKU varasemad numbrid jäävad kättesaadavaks arhiivis.


sisu