[Wumenguan, 20]


Songyuan Chongyue (1132- 1202; j.k. Shogen Sugaku) oli Mian Xianjie (1118- 1186; j.k. Mittan Kanketsu) õpilane, Wumen’i kaasaegne, Wumenguan’is esinevatest õpetajatest kõige hilisem. Jaapani Rinzai koolkonna esiisa.

Kaasus:

Songyuan olevat kasutanud oma õpilaste testimisel kolme küsimust, kaks neist leiduvad selles gongan’is, kolmas oli "miks täielikult kirgastunud inimene ei suuda vabaneda jalgu siduvatest punastest paeltest [s.o. oma kiindumustest ja muust siduvast]", kuid ükski ta õpilastest polevat osanud nendele vastata ja Songyuan suri, ilma et oleks leidnud õpilast, kellele dharmat edastada. Alles 30- 40 aastat hiljem olevat ilmunud talle vääriline järglane (Yamada 1990: 99).

tugev inimene – see võib olla metafoor suure kirgastumise saavutanud inimese kohta, kellel peaks olema võimalik teha mida tahes (Sekida 1996: 76).

ei jaksa... jalgagi tõsta – seda võib tõlkida ka "ei suuda jalule tõusta" (vt. MMK 1996: 91; Hirata 1979: 84) või "ei suuda oma jalgu üles tõsta"

Wumen:

kuid kedagi polnud seda vastu võtmas – viide sellele, et Songyuan’i õpilased ei suutnud ta esitatud küsimustele vastata.

Luuletus:

Lõhnava Vee mere – India (budistliku) mütoloogia järgi ümbritses see maailma keskpunktis asuvat Sumeru mäge (MMK 1996: 91).

nelja Dhyana taevast – budistliku mütoloogia järgi "kujude sfääris" (skr. rupadhatu) asuvad neli taevast. Arvati, et inimesed võivad chan’i praktiseerides pääseda "ihade sfäärist" (skr. kamadhatu) ja sündida uuesti Dhyana taevas (MMK 1996: 91; Hirata 1979: 84).
 
sisu