[Wumenguan, 11]


Zhaozhou – vt. esimese kaasuse kommentaare.

Kaasus:

erak – siin tähenduses chan munk, kes kirgastumisjärgselt on asunud kloostrist väljaspoole omaette elama (MMK 1996: 60).

Vesi on liiga madal, siin pole koht laeva ankrusse heita – Zhaozhou kritiseerib erakut, öeldes, et tolle kirgastumine on alles puudulik.

Suudad vabalt anda, suudad jõuga võtta. Suudad surma saata, suudad ellu äratada. – Zhaozhou ülistab seda erakut, öeldes et too on saavutanud täieliku vabaduse.

Wumen:

Miks ta kiitis ühe heaks ega kiitnud teist? – Erinevad vastused erakutele andis Zhaozhou selleks, et neid testida, kas nad vihastuvad laituse või rõõmustavad kiituse peale (Yamada 1990: 59- 60).

pööramissõna – kuulajat kahtluselt kirgastumisele viiv sõna (MMK 1996: 30; Hirata 1979: 25)

keeles ei ole luid – sõnaosav (MMK 1996: 60)

Kord ta hoiab ülal, kord laseb maha kukkuda – (õpilast) kiitma ja kritiseerima (MMK 1996: 60). See väljend iseloomustab ka chan kloostrites toimuvat õpetust, kus esialgu (u. 10 aastat) õpilastele õpetust jagatakse ja seejärel neile öeldakse, et nüüd minge kuhu tahate ja tehke, mis tahate. (Vt. Hirata 1991: 154- 155.)

Luuletus:

silmad kui lendtähed / meelekiirus kui välk – see ka 8. kaasuses (Wumen’i kommentaarides). Siin ülistab Wumen selle luuletusega Zhaozhou’d.
 
sisu