NISSIM EZEKIEL ja KAMALA DAS on ingliskeelse india luule kõige tuntumad kujud. Nende nimedega algab indoanglia modernism, mis keskendub India elutundele ja probleemidele ega ole seotud koloniaalse Briti luulestandardiga, nagu oli angloindia harrastusluule enne 1947. aastat. Luuletajate taust on omajagu erinev, aga nende taotlustes on sarnasusi, mis lubavad rääkida indoanglia modernismi teatavatest ühisjoontest: reflekteerimine traditsiooni üle, avameelsus ja isikliku kogemuse analüüs. Alates kaheksakümnendatest aastatest on nende looming levinud ka väljaspoole Indiat, esmalt inglise keeleruumis ja seejärel tõlgetena.

Nissim Ezekiel on sündinud 1924 ja ta on päritolult Bombay juut. Kodusteks suhtlemiskeelteks olid inglise ja marathi keel, hiljem sai temast inglise filoloogia professor. Esimene luulekogu “Aeg muutuda” (A Time to Change) ilmus 1952, pärast seda on temalt ilmunud veel kuus raamatut ja 1989 “Kogutud luuletused” (Collected Poems 1952-1988). Viimasel ajal ei ole eakas luuletaja Alzheimeri tõve tõttu enam kirjutanud.

Ezekieli on peetud esimeseks professionaalseks ingliskeelseks luuletajaks Indias. “Kui teised kirjutasid luuletusi, kirjutas tema luulet,” ütleb Bruce King raamatus Modern Indian Poetry in English (Delhi, 1992, lk 91), Ezekieli ja ta mõju käsitlevas peatükis. “Ezekiel näitas, et on võimalik kirjutada iseendast, olemata teadlikult indiapärane, ja et india luules võib väljendada linnaharitlase kogemusi, jättes kõrvale mütoloogia, talupojad ja rahvuslikud loosungid. Temaga algab postkoloniaalne luule, kus arutatakse eluviise ja identiteete, mis olid omased järjest rohkematele haritud indialastele (või mille poole püüeldi). Ezekiel oli juut ja sai oma teadlasest isalt ilmalik-ratsionalistliku kasvatuse, mis muutis ta hindu-muslimi kultuuri suhtes autsaideriks; just see väljaspoolsus ja marginaalsus annabki talle hääle, mis esindab urbaniseerunud ja lääneliku hariduse saanud indialasi.” (Samas, lk 92)

Siinses valikus on luuletusi raamatutest A Time to Change, 1952 (Nõuanne, Ussike, Armulugu), Sixty Poems, 1953 (Nokturn, Muistne kuristik, Kirjatarkus, Eimiski), The Exact Name, 1965 (Kolm naist, Motiivid, Maamajas, Kogu tõde Dhanyast, Protsess), Hymns in Darkness, 1976 (Guru) ja Latter-Day Psalms, 1982 (Vaesuse luuletus).

Kamala Das on malayalam ja ta on pärit Lõuna-Indiast Kerala osariigist. Ta on sündinud 1934 Punnayurkulami külas Malabari rannikul, Araabia mere ääres, kasvas aga üles Calcuttas, mis asub India kirdeservas Bengali osariigis. Isa ja ema olid hindud ja kodusteks keelteks inglise ja malayalami keel (üks suuremaid draviidi keeli tamiili, teluugu ja kannada keele kõrval). Oma noorpõlvest on ta ise jutustanud autobiograafilises raamatus “Minu lugu” (My Story, 1988), millest sai skandaalne bestseller, kuna seal on tavatu avameelsusega valgustatud India naise isiklikku elu ja ebaõnnestunud abielu: “Mu sugulased olid jahmunud,” kirjutab Das raamatu eessõnas, “olin ju lugejatele jutustanud, et armusin mehesse, kes ei olnud mu seaduslik abikaasa...” Enne “Minu lugu” oli Das avaldanud kolm ingliskeelset luulekogu ja hulga romaane malayalami keeles, mida praeguseks on üle 30; esikkogu “Suvi Calcuttas” (Summer in Calcutta) ilmus 1965. Võib öelda, et Dasi luule autobiograafiline pool kattub suuresti “Minu loos” kirjeldatuga; paljud omaaegsed luuletused ongi sinna hõlmatud peatükkide epigraafidena.

1984 oli Kamala Das Nobeli kirjanduspreemia India-poolne nominent ja 1985 määrati talle Aasia Maailmakirjanduspreemia. Kahjuks loobus ta luuletuste kirjutamisest juba seitsmekümnendatel aastatel, kuna tema abikaasa pidas proosat majanduslikult tasuvamaks. Malayalami-keelsed romaanid on ilmunud Madhavikutty varjunime all, kogu ingliskeelne toodang luulest publitsistikani kannab kodanikunime Kamala Das. Kuid 1999 detsembris teatas ta, et on vastu võtnud islami usutunnistuse ja avaldab nüüdsest ingliskeelseid tekste Suraiyya nime all: pöördumist põhjendas Das sellega, et muslimi kultuuris on lesknaise ühiskondlik positsioon tunduvalt parem kui hindu omas.

Kõik siinse valiku luuletused on tõlgitud 1973 ilmunud valimikust The Old Playhouse and Other Poems.

 

Hasso Krull

 

 

Intervjuu Nissim Ezekieliga
http://www.indiaworld.co.in/subscribe/rec/stories/dec14-98intnissim.html
Ezekieli luuletus “The Patriot” koos keeleanalüüsiga
http://www.cs.rice.edu/~ssiyer/minstrels/poems/516.html

Intervjuu Kamala Dasiga
http://www.rediff.com/news/1996/3107adas.htm
Teade Kamala Dasi usuvahetusest
http://www.indiainfo.com/news/1999/12/12/kamala.html

 
sisu