NUALA NÍ DHOMHNAILL (loe: nuula ni guunalj) – sündinud 1952. a. Inglismaal Lancashire’s, üles kasvanud Kerry krahvkonnas Dingle’is. Õppis University College Cork’is iiri ja inglise keelt. Abielus, peres on neli last. Elanud mitmeid aastaid Hollandis ja Türgis. Üheks sündmuseks, mis tulevase luuletaja elukutsevalikut mõjutas, olevat olnud kuulsa iiri poeedi Seán Ó Ríordán’i vaimukas sõnavõtt Merriman’i suvekoolis 1969. a. Tänaseks on Nuala Ní Dhomhnailli sulest ilmunud järgmised luulekogud: An Dealg Droighin (“Okas laukapuust”) 1981, Féar Suaithinseach (“Imepärane muru”) 1984, Feis (“Koosviibimine”) 1991, Cead Aighnis (“Luba rääkida”) 1999, koostöös kahe teise naisluuletajaga The Water Horse (“Vesihobu”) 1999, lisaks kakskeelseid väljaandeid, lastenäidendeid, libreto Gerard Victory ooperile The Wooing of Eadaoin (“Eadaoini kosimine”) ning palju muud. Oma töödega on Nuala Ní Dhomhnaill pälvinud hulgaliselt auhindu, kuid laiema tuntuse on talle ikkagi toonud tõlked inglise keelde. Ta on oma luulet esitanud paljudes maades, sealhulgas ka Eestis. Üdini naiseliku, kuid samas jõulise stiiliga Ní Dhomhnailli on sageli peetud eelmise põlvkonna luuletaja Máire Mhac an tSaoi feministliku traditsiooni edasikandjaks. Temaatikas on esindatud eelkõige suhted lähedaste inimestega, kaasa arvatud naiste ja meeste vahel, mida poeet peegeldab aga alati läbi värskendava irooniaprisma tänapäeva naise seisukohast. Samuti on oma koht tema loomingus minevikul, loodusel ning kaasaegse ühiskonna probleemidel, mille kajastamine kohati ülikonservatiivsete väärtushinnangutega Iirimaal on iseäranis vajalik. Vormilt eelistab Nuala Ní Dhomhnaill nagu enamik teisigi tänapäeva iiri luuletajaid vabavärssi, kus riim puudub või ei ole kunagi väga kindlalt määratletud. Üldises plaanis on Nuala Ní Dhomhnaill arvatavasti hetkel üks olulisemaid nimesid iiri luules, hoides elus pooleteise tuhande aasta pikkust, kuid praeguseks inglise keele mõju tõttu väljasuremisohtu sattunud traditsiooni.

Nuala Ní Dhomhnailli luuletusi on varem eesti keeles ilmunud Krista Kaera tõlkes “Loomingus” 6/1994 (lk 781-783).

Tänusõnad Micheál Ó Conghaile’le Cló Iar-Chonnacta’st lahke loa eest antud luuletusi eestindada! Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le Micheál Ó Conghaile as Cló Iar-Chonnacta a chuir fáilte romham na dánta seo a aistriú.

 

Indrek Õis

 

 

Nuala Ní Dhomhnailli luulest:
http://www.widdershins.org/vol6iss1/08.htm
http://www.iol.ie/resource/kennys/Review/Nuala.html

Katkeid vestlustest erinevate iiri kirjanikega, sh Nuala Ní Dhomhnailliga, raadiosaates Reading the Future:
http://www.rte.ie/radio/readingthefuture/nidhomhnaill.html

Iiri luulest:
http://www.poetryireland.ie
http://www.pgil-eirdata.org
http://www.islandireland.com/Pages/lit.html

 
sisu