William Carlos Williams

Inglise keelest Kauksi ÜlleVEREVÄ VANKRÕ


inämbüs äräq
ripus

verevist
vangõrdõst

vihmavii
pissõdõ siäh

kyrvuisi
kabõhõisigaq
William Carlos Williams: The Red Wheelbarrow


Hasso Krull

Kalju Kruusa

 
sisu