Mida on nimeseltsi lehtedel uut?

Siia hakkab kogunema kodulehe täiendusi ja muudatusi - nii on võimalik järge pidada.


17.09.2001:
Et mitmetel asjaoludel on nimeteemalisi artikleid sisestatud arvutisse, on tänasest avatud nende HTMLi versioonide lehekülg. Esialgu on tekste kasinalt, ent kõik täiendused on teretulnud. Tekstid on koodi abil seostatud ka onomastika bibliograafiaga, mis tähendab, et edaspidi saab viida artiklile ka see, kes satub sellele, sirvides bibliograafiat.

19.01.2001:
Tänasest saab onomastika bibliograafia andmebaasis ka ise päringuid esitada. Programmi tegi Indrek Hein. Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Tartu Ülikooli nimeteemalised tööd on nüüd ühtses andmebaasis (uuendatud on ka vastavat valikut); lisaks on bibliograafiasse võetud ka Emakeele Seltsis peetud ettekanded.

13.12.2000:
Nüüdsest on põhjalikult täiendatud ka nimeteaduse terminite lehekülge.

06.12.2000:
Tänasest on bibliograafia esitatud senisest palju mitmekesisemal kujul. Nüüd on võimalik iga hetk minimaalse vaevaga tekitada bibliokirjete andmebaasist uuendatud loendid. Bibliograafia kolib omaette kausta, kus saab tulevikus teha ka tekstiotsinguid.

13.09.2000:
Avaldatud on esimene pikem töö: Mariko Fasteri bakalaureusetöö (vt ka Nimeseltsi tööde rubriiki). Lisatud on Pedas valminud seminari- ja lõputöid. Avalehele on pandud viiteid muudele nimeteemalistele kohtadele, sh Aadu Musta perekonnanimede andmebaasile.

13.06.2000:
Lisasin kaks Evar Saare lugu: Orava kohanimedest ja Võrumaa kohanimede poeetilisest vormist.

08.05.2000:
Lisasin pisut 1995. a bibliograafiat

04.05.2000:
Lisasin Annika Hussari loo Eesti Päevalehes.

P.P.